Bolso-Nederig-Auth

Het is wellicht praktisch niet haalbaar, maar een enquete bij de 57,7 miljoen kiezers van de huidige president met de vraag: “Heeft u (al dan niet) spijt van uw keuze?” zou veelbetekenend kunnen zijn. Christian Dunker is een psycho-analist en een professor aan de universiteit van São Paulo. Hij maakte een korte analyse van de mogelijkheid dat de kiezers van Jair Bolsonaro spijt hebben van hun keuze, en proberen om dit nu uit te leggen. Brazilië Nieuws vertaalde zijn bijdrage, lees hieronder.

“Ten tijde van de Portugese kolonisatie werd gezegd dat Brazilië een gebied is “zonder wet en zonder koning”. Die koningen waren ver weg, kwamen niet naar Brazilië en lieten geen universiteiten of bedrijven toe. Het idee van een “afwezige regering” waardoor Brazilië aan zijn lot overgelaten werd, geregeerd door lokale commandanten, leidde tot de moraal “Voor onze vrienden alles, voor onze vijanden de wet”.

Wie voorheen dacht “erger dan Dilma kan het niet worden” en vervolgens ervan uitging dat ‘Temer slechts een fase was”, stelt zich nu tevreden met de gedachte dat Bolsonaro “tenminste authentiek” is. De president spreekt zijn vooroordelen uit in een heldere, persoonlijke en duidelijke taal; keert nadien terug op zijn woorden en lijdt aan dezelfde verbale inconsequentie van ons allemaal. Hij voedt zijn nakomelingen op met de typische clementie die voorbehouden blijft aan de elite van de bevolking, betuttelt de vrienden en straft de tegenstanders. Freud zou dit beschouwen als een dubbele moraal. De geliefden, familie en vrienden, worden behandeld met een tolerante ethiek. Net omdat wij gevormd worden door deze uitzonderingswet, worden we onverdraaglijk in het toepassen van deze wet, net als een koning tegenover zijn onderdanen.

Net diegenen die de uitspraken van Bolsonaro voordien opzij schoven, zeggend dat ze best niet ernstig mogen genomen worden, zeggen nu dat hij op zijn minst “authentiek is en zich rechtstreeks tot de bevolking richt”, zij het via Twitter. In die “op zijn minst” verbergen we onze spijt en onze schaamte.

Er bestaat nog geen ander geneesmiddel voor deze dubbele moraal, het vermogen om onze keuze om te keren, onze mening te wijzigen en om toe te geven dat een foute keuze aan de basis ligt waardoor wij vijanden maken. Een terugkeer naar een eerdere opinie is iets anders dan een uitspraak te doen en zien welke het best past in de collectieve amnesie. Echter, wie niet vooruitgaat, kan ook niet achteruitgaan. Dat geldt voor de president, maar ook voor zijn kiezers.”

Bron

Foto: Antonio Cruz - Agência Brasil