Licence-to-Kill-YouTube

Brazilië heeft geen doodstraf in zijn strafwetgeving, maar het aantal dodelijke slachtoffers door politiekogels loopt uit de hand. Enkel al in het eerste kwartaal van dit jaar bedraagt de verhoging 18%, in vergelijking met dezelfde periode in 2018. In São Paulo: 8%. In Rio de Janeiro vielen er 439 slachtoffers, het hoogste cijfer in de jongste twintig jaren. Dit allesbehalve benijdenswaardige resultaat komt niet uit de lucht gevallen, maar is een reflectie van een officiële huldiging aan wapens en de uitsluiting van onwettigheid waardoor agenten uitgesloten worden van vervolging in specifieke omstandigheden.

De eerste concrete ingreep van de nieuwe president Jair Bolsonaro was het voorstel om de wet die over wapendracht gaat, te flexibiliseren. Hiermee maakte hij een belofte waar die tijdens de verkiezingscampagne geuit werd. Buitenlandse wapenfabrikanten juichten de maatregel toe. De uitspraak van gouverneur Witzel (Rio de Janeiro) in een interview met de krant Estadão was klaar en duidelijk. In die uitspraak bevestigde hij het inzetten van sluipschutters en verdedigde hij de eliminatie van eender wie die met een geweer de straat op gaat: “Gewoon even mikken op het hoofd en… bang!” . Hierdoor werd het aloude gezegde “Een goede bandiet is een dode bandiet” nog maar eens bekrachtigd.

Iedereen geeft grif toe dat het geweld in Brazilië tegen mannen, vrouwen, ouderen, jongeren en kinderen uit de hand loopt. Een harder optreden dringt zich op. Hoe? Door strengere wetten, een effectieve en snelle toepassing van die wetten en de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen waarover al lang gepraat wordt: opvoeding, gezondheidszorg, gelijkheid, sociale insluiting.

Intussen moet er inderdaad radicaler gehandeld worden, maar er bestaan twijfels over of dit moet gebeuren via het doodschieten van mensen, zelfs als het om criminelen gaat. Naast het feit dat de doodstraf niet bestaat in Brazilië, bestaat er wel het risico op collaterale effecten.

De muzikant Evaldo dos Santos Rosa kwam onlangs om het leven door een vergissing van manschappen van het leger die 80 kogels afvuurden op de auto waarmee hij en zijn familie zich naar een familiebijeenkomst begaven (in Rio de Janeiro).

Het aantal dodelijke slachtoffers bij politionele acties stijgt, en de president wil de uitsluiting van onwettigheid uitbreiden van de steden naar het binnenland, en van de agenten naar de rurale grondbezitters die hierdoor vrijgesteld worden van vervolging wanneer ze indringers op een kogel ontvangen.

Juist: er bestaan specifieke eigenaardigheden bij landbouwers die in ver afgelegen en geïsoleerde gebieden wonen en werken, verwijderd van politieposten en zonder buren in de nabijheid. Zelfs tegenstanders van wapendracht voor burgers zullen begrijpen dat zij een uitzondering kunnen vormen. Maar of dit hen het recht mag geven om iemand te doden zonder enig onderzoek of vervolging, is een ander verhaal.

Dit voorstel moet eerst nog goedgekeurd worden door het parlement waar het mogelijk kan botsen op een njet van Kamervoorzitter Rodrigo Maia die eerder al verklaarde dat een oorlog tegen een ander land eerst door het parlement dient goedgekeurd te worden. Het is algemeen bekend dat eender welk voorstel moeilijk door de Kamer komt als Maia het er niet mee eens is.

Anderzijds zou Maia er goed aan doen om het pakket maatregelen, voorgesteld door minister van justitie Sérgio Moro om de strijd tegen corruptie en de georganiseerde misdaad te verstevigen, een duw te geven. Blijkbaar is er iets in dat voorstel tegen de corruptie waardoor de excellenties afgeschrikt worden, wie weet waarom… En daardoor blijft ook de rest van het voorstel ergens hangen.

In 2017 kwamen 163 politiemannen om het leven in Rio de Janeiro: 163 tevergeefse levens, 163 verwoeste families, een ganse staat in schok, een trauma voor gans Brazilië. Het is wellicht ontoelaatbaar, maar dat men niet probeert om hierop te reageren door in het wilde weg criminelen, verdachten en zelfs musici te doden, zonder effectief aan te tonen dat het om wettige zelfverdediging gaat, een eis van elke zichzelf respecterende rechtstaat.

Gewoon even mikken op een hoofd, met meer wapens, meer doden en nog meer collaterale gevolgen, leidt naar barbaarsheid, niet naar een vermindering van het geweld.

Bron: Eliane Cantanhêde – Estadão

Illustratie: YouTube