Templo-Salomao-SP

Op 11 april l.l. maakten we melding van een nieuw voorstel om de belastingen te vereenvoudigen en zelfs te verminderen. Marcos Cintra, secretaris van de fiscus, wil een aantal (5) federale bijdrages (PIS, COFINS, IPI, IOF en CSLL) samenvoegen tot een geheel. Daarnaast maakte hij toen bekend dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is om een (1) nieuw type belasting in te voeren die de voorheen bekende CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, afgeschaft in 2007) zou moeten vervangen. Cintra stond een interview toe aan de krant Folha waarin hij dit alles bevestigde, maar er nog aan toevoegde dat ook de kerken voortaan belastingen zouden moeten betalen. Maar dat was buiten de waard gerekend.

President Bolsonaro, mede verkozen dankzij de steun van de evangelische kerken en hun gelovigen, publiceerde vandaag en video waarin hij zegt verrast te zijn door de aankondiging van Cintra die ook zei dat er zelfs belastingen zouden geheven worden op de ‘dizimos’ (de maandelijkse bijdragen van de gelovigen aan Pinksterkerken, neerkomend op een tiende van hun inkomen). In zijn boodschap die 41 seconden duurde, zei Bolsonaro dat er geen sprake van was dat de kerken belastingen zouden moeten betalen in de toekomst, ook niet op de ‘dizimos’; en ook dat er geen enkele nieuwe belasting zou komen.

De groep evangelische politici in de Kamer reageerde verontwaardigd en viel Marcos Cintra aan. Volksvertegenwoordiger Lincoln Portela (PR – Minas Gerais): “Cintra is een vriend van mij uit de tijd dat hij zelf nog een ‘deputado’ was. Ik ga hem bellen en zeggen ‘Oh broeder, rustig blijven’. Kerken leren analfabeten lezen & schrijven die dan kunnen werken en belastingen betalen, en bereiken hierdoor iets waar de regering niet in slaagt”, zo zei hij. Pastoor en volksvertegenwoordiger Marco Feliciano provoceerde eveneens en zei “Met dergelijke lui in de regering is een oppositie overbodig”.

Bronnen: UOL Notícias – Folha – Época

Foto boven: De (protserige) Tempel van Salomon in São Paulo van de kerk IURD (Igreja Universal do Reino de Deus), gebouwd met de ‘dizimos’ van de (goed)gelovigen.

Foto: Wikimedia Commons