Bolso-Rouanet

President Bolsonaro kondigde gisteren aan dat zijn regering bezig is met de voorbereiding van een reeks wijzigingen aan de wet “Rouanet”, in het leven geroepen in 1991. De wet is bedoeld om culturele activiteiten en projecten te stimuleren, dit d.m.v. een fiscale korting (4% korting op de inkomstenbelasting) die verleend wordt aan burgers en/of vennootschappen die optreden als sponsor. Jaarlijks gaat om om een gemiddelde van 2.000 tot 3.000 projecten. Een project kan op die manier tot R$ 60 miljoen incasseren, een bedrag dat de president als ruim overdreven beschouwt.

Bolsonaro: “Het plafond van een toelage was tot nog toe R$ 60 miljoen. Artiesten kunnen op die manier een toelage bekomen van 60 miljoen reais. Deze limiet zal verlaagd worden tot 1 miljoen. Op die manier zullen er veel meer artiesten kunnen rekenen op de nodige steun”.

De begroting van de wet Rouanet bedraagt ongeveer 1 miljard reais per jaar. Bedrijven die culturele projecten sponsoren, kunnen 4% aftrekken van hun inkomstenbelasting. De keuze van de projecten komt toe aan de sponsors, niet aan de regering.

Bolsonaro is erg kritisch over de wet die hij als “schandelijk” beschouwt. De problemen rondom de wet ontstonden volgens hem aan de criteria die door vorige regeringen gehanteerd werden: “Het begon allemaal met goede bedoelingen, maar daarna werd het weer een feest zoals iedereen weet, privileges toekennende aan een bepaalde klasse artiesten, beroemdheden, enkel maar om de regering te steunen”, aldus de president.

De naam van de wet werd ontleend aan de voormalige nationale secretaris van cultuur (tijdens de regering van Fernando Collor), de diplomaat Sérgio Paulo Rouanet, de man die de wet introduceerde.

Bron: Agência Brasil

Foto: Carolina Antunes / PR