Marcos-Cintra

De Braziliaanse regering is bezig met de voorbereiding van een fiscale hervorming waarin voorzien wordt dat 5 federale bijdrages vervangen worden door één enkele heffing. Het voorstel wil ook een einde maken aan de bijdrage voor de INSS (sociale zekerheid) die bedrijven nu betalen bovenop de lonen. Ter vervanging liggen twee mogelijkheden op tafel: de creatie van een heffing op alle financiële verrichtingen – cheques, kredietkaarten en zelfs cash geld – of een verhoging van het belastingtarief.

Marcos Cintra (foto), secretaris van de fiscus, legt uit dat het idee erin bestaat om 2020 binnen te treden met een belastingstelsel dat “een plastische chirurgie” onderging: “De fiscale bijdrages zullen efficiënter en vereenvoudigd zijn”, zo legt hij uit. De vijf federale bijdrages die samengevoegd worden: Pis (Programa de Integração Social), Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), een deel van de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) en mogelijk ook de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido). De maatregel zal permanent zijn, en gelden voor alle sectoren.

Naast de vereniging van bovenstaande belastingen in één enkele bijdrage, wordt er ook een wetsvoorstel uitgewerkt voor de schepping van een belasting die, in een tweede etappe, de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – een soort BTW op deelstaat niveau) en de gemeentelijke ISS (Imposto sobre Serviços) samenvoegt. Dat voorstel zal voorgelegd worden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. De omschrijving van deze heffing is IBS (Imposto de Bens e Serviços). De Kamer zal een werkgroep in het leven roepen om deze samenvoeging te bespreken omdat hier gouverneurs en burgemeesters in betrokken zijn, waardoor er meer tijd nodig is om het voorstel erdoor te krijgen.

Cintra, een ex-volksvertegenwoordiger en uitvinder van het idee om de vijf eerstgenoemde bijdrages samen te voegen tot één geheel, zegt dat het nu nodig is om pragmatisch te zijn: “De hervorming is dringend: Brazilië leeft in een fiscaal ziekenhuis. We moeten een hervorming doorvoeren die niet van de 21ste eeuw is, maar wel een overgang naar een beter model”.

Gevraagd naar de werking in de praktijk van de nieuwe unieke heffing (die de vijf eerste belastingen samenvoegt): “Het is geen herinvoering van de CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, afgeschaft in 2007), maar wel verschillend, breder. Deze belasting maakt een einde aan de heffingen op de lonen, een prioriteit van de regering. De heffing van (in het algemeen) 20% op de loonlijsten van bedrijven draagt niet bij aan de werkgelegenheid, integendeel. De CPMF van destijds belastte enkel de financiële verrichtingen via het banksysteem. Verrichtingen in papiergeld vielen er bijvoorbeeld buiten. Hoe zal het dan worden? De wet zal het volgende zeggen: het is een belasting op iedere en eender welke betaling, hetzij via het banksysteem, kredietkaart, câmbio (wissel), betalingen met cash geld. Het is de bijdrage van de toekomst. Een voorbeeld: ik verkoop een auto en krijg er R$ 50.000 voor. Op het moment dat het voertuig geregistreerd wordt op naam van de nieuwe eigenaar, zal het bewijs van betaling van de fiscale bijdrage geëist worden. Indien ik mijn appartement inruil voor een fazenda, dan zal ik die bijdrage moeten betalen op het moment dat ik de ‘escritura’ (eigendomsakte) laat opmaken”.

Bron

Foto: Wilson Dias - Agência Brasil