Burrocracia

Wie ooit een vennootschap opende in Brazilië zal met een ironische grijns op het gelaat terugdenken aan de hoeveelheid paracetamol die nodig was om de daarbij horende hoofdpijn te verdrijven. Hoelang duurt het om een bedrijf te openen, of te sluiten? Hoeveel belastingen zal de beginnende ondernemer moeten betalen, en wat zal het gewicht zijn dat die belastingen leggen bovenop de kosten van het runnen van dat bedrijf? Welke zijn de afmetingen van de bureaucratie om de nodige bouwvergunningen te krijgen, en wat is er allemaal nodig om een eenvoudige aansluiting te krijgen op een nutsvoorziening als elektriciteit?

Deze en andere vragen maken deel uit van een jaarlijkse evaluatie van de Wereldbank om het zakenleven in 190 verschillende landen te ontleden. Het onderzoek staat bekend onder de naam ‘Doing Business’, analyseert 10 verschillende criteria en klasseert de landen in een rapport met nul tot honderd punten. Zoveel te hoger de score van een land, zoveel te beter de zakelijke omgeving.

Brazilië bezet een bescheiden plaats in de ranking, slechts op de 109de plaats met 60,01 punten, na landen als Mexico, Colombia en Costa Rica. Frank Sinatra verwoordde het in zijn hit New York: “If I can make it there, I’ll make it anywhere”, maar dan stopt het. Enkel in het liedje gaat het verder: “It’s up to you, New York, New York”. Wie het in Brazilië maakt, beschikt over de nodige volharding om het vol te houden, en als het toch niet lukt, ligt dat niet zelden aan Brazilië, niet aan New York.

Er is dezer dagen veel sprake over de eerste honderd dagen van de regering Bolsonaro, de gestelde doelwitten. Een van die doelwitten zal meer tijd vragen. Jair Bolsonaro wil dat Brazilië bij de vijftig eerste landen van het lijstje gerangschikt wordt, dit vooraleer hij zijn mandaat zal beëindigen, in 2022. Om de nodige strategie hiertoe te bepalen, kwamen afgevaardigden van de Wereldbank en de Braziliaanse regering deze week samen.

Floriano Peixoto, minister-chef van het presidentiële secretariaat: “Er bestaat geen logica in de gedachte dat Brazilië op de 8ste plaats staat van de wereldeconomieën, en op de 109de plaats om zaken te doen”. Voor Peixoto worden de mensen die iets willen doen in Brazilië, gestraft door de bureaucratie van het land: “Hij of zij die hier een bedrijf wil oprichten, fysiek, moet veel te lang wachten op een vergunning, op een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, op antwoorden m.b.t. vragen over mogelijke kredieten en zelfs over de sluiting van een bedrijf. Wij zijn bezig met het oprichten van werkgroepen in elk van deze gebieden om voorstellen en aanbevelingen op te stellen om dit alles te verbeteren”.

De regering riep vijf verschillende thematische groepen in het leven, met deelname van vertegenwoordigers uit de ondernemerswereld, leden van de Wereldbank, technici van de fiscus, vertegenwoordigers van de commissie van onroerende goederen (CVL- Comissão Valores Mobiliários) en van het ministerie van economie, allemaal gelieerd aan het presidentiële secretariaat die het allemaal coördineert. Elke groep moet zich buigen over vijf van de criteria die in aanmerking genomen worden door de Wereldbank om een oordeel te vestigen m.b.t. het Doing Business rapport: een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk, de registratie van een eigendom, de opening van een vennootschap, het bekomen van een vergunning en het betalen van belastingen.

Bureaucratie of ‘burrocracia’?

Het secretariaat mikt hoog en wil de tijd om een bedrijf op te starten, terugbrengen tot een dag, indien haalbaar. Volgens het jongste rapport van Doing Business duurt het 18 dagen om een bedrijf te openen in São Paulo, maar in sommige deelstaten zoals Rio Grande do Sul en het Distríto Federal mag de ondernemer rekening houden met (minstens) vier maanden. De eisen bestaan uit 11 procedures, te beginnen met de gemeente, en eindigend met organen van de staat in kwestie.

In landen als Nieuw Zeeland duurt het slechts enkele uren om een bedrijf op te richten met slechts één enkele procedure. Het gemiddelde in de Oeso-landen, de beste economieën van de wereld verenigend, is hooguit een week om een vennootschap te beginnen, met minder dan vijf procedures.

Indien het al moeilijk is om een bedrijf te openen in Brazilië, bedenk dan dat er nog veel meer paracetamol nodig zal zijn om het te sluiten, met een termijn die gemiddeld vier jaren aansleept. Het gemiddelde van de Oeso-landen: niet meer dan twee jaren.

Rafael Muñoz, coördinator van de afdeling economie bij de Wereldbank voor Brazilië: “Niet alle hervormingen zijn op het federale niveau, die zullen ook nodig zijn om gemeentelijk vlak, en op deelstaatniveau”. Hij bevestigt dat de grootste moeilijkheden van Brazilië bestaan in het voldoen van de fiscale plichten: “Het is erg moeilijk om belastingen te betalen in een systeem dat gefragmenteerd is, en om dat op te lossen zijn structurele hervormingen onontbeerlijk”.

In Brazilië gaat het om tien verschillende types van belastingen die per jaar moeten betaald worden, tegen drie in Hong Kong. Maar het is vooral het gewicht van die belastingen die het meeste impact heeft. In Brazilië gaat het om 64,7% op de winst van het bedrijf, tegen een gemiddelde van 46,7% in andere Zuid-Amerikaanse landen en de Caraïben, en 39,8% in de Oeso-landen.

Munõz: “Brazilië mag zich laten inspireren door andere opkomende economieën als Indië, een land dat er in slaagde om 53 posities op te klimmen in de ranking, in een periode van twee jaar”.

N.B.: Brazilianen hebben zo hun eigen gevoel voor humor en vervangen het woord ‘burocracia’ wel eens door ‘burrocracia’ (burro = ezel).

Bron

Foto: José Cruz - Agência Brasil