Bolso-Muro-Lamentacoes

President Jair Bolsonaro vertrok vanmorgen uit Israël met de missie in zijn hoofd om zo veel mogelijk parlementairen te overtuigen om te stemmen voor de geplande hervorming van de sociale zekerheid. De audiënties zouden morgen al moeten beginnen om 8h30.

Hij is er zich van bewust dat er toegevingen moeten gedaan worden, maar dat vindt hij geen probleem. Het idee bestaat er echter in om zwaar in te zetten op het welslagen van het plan: “Indien het lukt, dan is er niets meer wat Brazilië kan tegenhouden om fors te groeien”, zo vindt hij. Anderzijds toonde hij zich eerder bezorgd over mogelijke aanpassingen die het originele voorstel zouden kunnen “uitdrogen”. Kamervoorzitter Rodrigo Maia deed al enkele uitspraken in die zin. Uiteindelijk geeft hij toe dat een goede hervorming degene is die goedgekeurd wordt.

Bolsonaro zegt dat hij geen enkel probleem heeft om met Rodrigo Maia te praten, voor hem mag dat een gesprek zijn onder vier ogen, als het maar in de hoofdstad is. Een nieuwe verplaatsing, bijvoorbeeld naar São Paulo om er een ontmoeting te hebben met (gouverneur) João Doria (PSDB), die alsmaar meer terrein wint in het nationale politieke scenario, ziet hij niet zitten: “Ik ben 64, kan dit ritme van verplaatsingen niet meer aan”, zo klonk het. Rodrigo Maia en João Doria hadden eerder al enkele ontmoetingen.

De president bevestigde dat hij zeker 90% van zijn doelstellingen zal behalen in de eerste 100 dagen van zijn regering, en dat de overige 10% gedeeltelijk zullen ingevuld worden: “Ik was altijd al tegen die beoordeling omdat jullie (de pers) met het (zware) kaliber .50 op ons gaan schieten als er 1% van die doelstellingen niet gehaald wordt”.

Vermoeidheid

Bolsonaro geeft toe dat hij moe is, maar dat zijn plannen lukten: “Ik vertrok van nul en vandaag ben ik president”, zo zei hij lachend. Vervolgens gaf hij toe dat hij sneller veroudert sinds hij president is: “Het is een zware opgave, weet u?” .

Hij zei ook dat hij slechts tijdelijk het ambt van president bekleedt, en dat de gedachte van die tijdelijkheid hem troost, dat hij niet lang opgescheept zal zijn met deze “abacaxi” (typische Braziliaanse uitdrukking om te zeggen dat het over een complex probleem gaat, een ingewikkelde situatie). Hij liet zich ook in die zin uit over zijn Israëlische collega Benjamin Netanyahu die hij “Natanael” noemt: “We weten dat Natanael maar tijdelijk hier is, binnenkort staat er iemand anders aan het roer. Ik heb dat roer ook maar tijdelijk in handen, in Brazilië, godzijdank nietwaar? Stel je voor dat ik voor de rest van mijn leven met die “abacaxi” zou opgescheept worden”.

Misschien wordt het tijd om een Braziliaanse klaagmuur te bouwen in Brasília, een mogelijke troost voor Donald Trump als die er niet in zou slagen om de geplande muur tussen zijn land en Mexico te realiseren, om nog maar te zwijgen over het aantal Braziliaanse politici dat er zichzelf zou kunnen beklagen over hun begane zonden.

Bron

Foto: Alan Santos - PR