P-Guedes-CCJ

De waarheid is soms als een botte bijl, vallend op de hoofden van ongelovigen, vooral als die waarheid niet strookt met hun verwachtingen. Dit was vandaag zeker het geval voor sommige parlementsleden die de ondervraging van Paulo Guedes volgden, in een eerder spannende zitting van de “Comissão de Constituição e Justiça” (CCJ) in de Kamer van volksvertegenwoordigers. Deze commissie vormt de eerste stap om het voorstel van de regering omtrent de hervorming van de sociale zekerheid en pensioenen door Kamer en Senaat te loodsen.

Guedes was niet mals en confronteerde de aanwezigen met het feit dat de leden van de wetgevende machten een pensioen krijgen dat 20 x hoger ligt dan het gemiddelde bij de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Hij benadrukte dat het gemiddelde pensioen van de parlementairen R$ 28.000 (6.500 EUR) bedraagt, dit terwijl de INSS gemiddeld R$ 1.400 (325 EUR) uitbetaalt aan gewone werknemers.

Guedes verklaarde dat de Braziliaanse maatschappij zich heel goed bewust is van dit grote verschil, en wil dat dit verandert. Hij legde uit dat het voorstel van de regering een komaf maakt met dergelijke privileges en de ongelijkheden in de sociale zekerheid afzwakt, op die manier de duurzaamheid van een regime garandeert, een regime dat anders veroordeeld wordt tot de ondergang.

“Wij proberen een deur te openen voor een andere toekomst, voor de toekomstige generaties”, zo zei hij. Hij vroeg de nodige moed van de huidige wetgevers om het probleem met de wortel aan te pakken en uit te roeien, en voegde eraan toe dat het fiscale probleem van de sociale zekerheid moet erkend worden. Hij zei dat de afmetingen van dat probleem geen politieke kleur noch vlag heeft.

Hij vergeleek het huidige systeem van sociale zekerheid met een massa vernietigingswapen. Voor hem gaat het om een vliegtuig met een pervers financieringssysteem dat werkgelegenheid ontneemt aan de jongere generatie: “Er bestaan meer problemen aan boord van dit vliegtuig. Het systeem financiert de pensioenen van de ouderen door werkgelegenheid te onttrekken van de jongeren”.

Volgens de minister hebben 40 miljoen Brazilianen geen toegang tot de arbeidsmarkt en zetten hiermee het systeem van de sociale zekerheid onder druk omdat zij niet kunnen bijdragen tot het systeem.

“Brazilië besteedt momenteel tienmaal meer aan de pensioenen dan aan de opvoeding. Vorig jaar ging het om 700 miljard reais, ons verleden, dit terwijl we slechts 70 miljard uitgaven aan de opvoeding, onze toekomst. Vooraleer onze bevolking veroudert, is onze sociale zekerheid reeds veroordeeld”, zo zei de minister. Hij zei ook dat de problemen zich opdringen aan de lokale regeringen (deelstaten), onafhankelijk van hun politieke kleur: “Wie er ook regeert, ze worden ermee geconfronteerd”.

Paulo Guedes blijft verdedigen dat de hervorming moet resulteren in een besparing van 1 triljoen reais in de komende tien jaren, dit om het systeem van kapitalisatie te financieren (waarbij elke werknemer bijdraagt tot zijn eigen pensioen). Het huidige systeem is volgens hem pervers, omdat het zich recht houdt door fiscale heffingen op de lonen waardoor de werkgevers meer moeten bijdragen.

Het lijkt erop dat het grootste probleem van de minister er niet in bestaat om het voorstel uit te leggen, maar wel om net diegenen die momenteel genieten van de privileges van het oude systeem, ervan te overtuigen dat ze het in de toekomst met wat minder moeten doen. De meerderheid van de linkse oppositie is tegen het nieuwe voorstel. Uiteraard verdedigen zij hun achterban, niet zichzelf.

Bron

Foto: José Cruz - Agência Brasil