Hamilton-V-Campanato

Vicepresident Hamilton Mourão steekt zich niet weg bij het geven van opinies en trekt de aandacht van de oppositie. Kenners en enkele geallieerden geloven dat de houding van de vicepresident van nut kan zijn voor Jair Bolsonaro.

De verklaringen van Hamilton Mourão, ingaande tegen de standpunten van het Palácio do Planalto (presidentiële paleis) en zelfs tegen die van zijn chef Jair Bolsonaro, vallen blijkbaar in de smaak van het onwaarschijnlijke clubje tegenstanders: de centrum- en centrumlinkse partijen. Bepaalde uittreksels uit de interviews met de reserve-generaal zijn minder welkom bij enkele vertegenwoordigers van de regering die een zekere samenhorigheid nastreven bij het antwoorden van de pers, of in de berichten die verspreid worden via de sociale media. Politici van de oppositie zien dan weer een anker in Mourão voor bepaalde controversiële voorstellen, tegelijkertijd een kans om de zwakheden van de regering bloot te leggen.

In tegenstelling met de mening van sommige regeringsleden over abortus verklaarde de vicepresident onlangs dat dit een persoonlijke keuze moet zijn van de vrouw; hij verdedigde ook een vervolging en straf voor zij die onderzocht worden in de onfrisse zaak waarin senator Flávio Bolsonaro betrokken is. Mourão gaf ook kritiek op minister van justitie Sérgio Moro m.b.t. de uitnodiging van politieke wetenschapster Ilona Szabó voor zijn ministerie, een uitnodiging die de minister snel introk nadat hij op zijn vingers getikt werd door de president. Ook de affaire van de linkse volksvertegenwoordiger Jean Wyllys trok zijn aandacht: Wyllys zag af van zijn ambt en trok naar het buitenland omdat hij naar eigen zeggen met de dood bedreigd werd. Mourão verklaarde daarop dat het bedreigen van een parlementair een misdaad is tegen de democratie: “Wie een verkozene bedreigt begaat een misdaad tegen de democratie. Deze dient tenslotte om een mening in alle vrijheid te uiten”, zo liet hij weten via Twitter.

Andere uitspraken tijdens interviews vallen mogelijk minder of niet in de smaak van de oppositie, maar trekken wel hun aandacht.

Paulo Teixeira (PT): “Ik maak mij geen illusies over Mourão; hij is tenslotte een figuur die bepaalde namen uit de periode van de militaire dictatuur cultiveert, maar het moet erkend worden dat zijn aanwezigheid in de regering belet dat Bolsonaro of iemand uit zijn ministeriële ploeg stommiteiten begaat, zoals een militaire actie in Venezuela”.

Juliano Medeiros, voorzitter van de PSOL, doet een gelijkaardige uitspraak: “Historisch gezien belichaamt hij erg conservatieve posities en er bestaat geen enkele reden om hem als een potentiële geallieerde te beschouwen. We hebben geen illusies wat dat betreft”.

Volksvertegenwoordiger Marcelo Freixo (PSOL) meent dat iedereen in de regering teveel praat en dat voorzichtigheid geboden is: “Wij mogen, als oppositie, tegenover de verklaringen van de vicepresident niet uit het oog verliezen wat echt belangrijk is, met name de houdingen van de regering die de democratie bedreigen”.

Andere linkse parlementairen verdedigen op een strategische manier dat Mourão op een bepaald moment zo sterk kan worden dat hij Bolsonaro zou kunnen vervangen: “Het is als een guerrilla oorlog, niet meer dan een toekomstig scenario, een verzwakking van de ploeg Bolsonaro provocerend. Nadien begint het spel opnieuw, de afbraak van de huidige vice”, aldus een parlementair die zichzelf niet wenst te identificeren.

Politieke wetenschapper Aninho Irachande gelooft dat Mourão een meer pluralistische visie heeft en de diversiteit van de Braziliaanse maatschappij beter begrijpt. Hij zegt ook dat het mogelijk om een spelletje gaat, vooraf gecombineerd met de president. Toch vindt hij dat Bolsonaro niet echt een dialoog kan voeren en dat Mourão beter opgeleid en voorbereid is, en evenwichtiger.

Generaal Mourão (65) verliet de actieve dienst bij het leger in februari van vorig jaar, sloot zich aan bij de PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) in mei van hetzelfde jaar, en begon zijn politieke carrière. Hij werd eerder bekend (in 2015) toen hij verwijderd werd uit het commando Militar do Sul. Hij werd toen overgeplaatst naar het secretariaat van economie en financiën van het leger in Brasília na het afleggen van verklaringen waarin hij kritiek gaf op de toenmalige regering, en een oproep deed “om een vaderlandse strijd te ontketenen”.

Wagner-Vagner-sindicalistasWagner Firmino de Santana en Vagner Freitas, na het onderhoud met vicepresident Hamilton Mourão.

Mourão zelf minimaliseert de (meer of min) lovende uitspraken van de oppositie. Voor hem vervult hij gewoon zijn institutionele rol: “Ik ontvang de mensen en hun voorstellen, en geef die gewoon door aan de president”. Zo ontving hij reeds de voorzitters van 2 grote vakbonden (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC en de Central Única dos Trabalhadores, sterk verbonden aan de arbeiderspartij PT): Wagner Firmino de Santana en Vagner Freitas. Die kwamen niet alleen hun kritiek uitspreken over de geplande hervorming van de sociale zekerheid en pensioenen, maar ook hun bezorgdheid over de sluiting van de Ford fabriek in São Bernardo do Campo. Mourão: “Ik heb naar hen geluisterd en ben daarna gaan praten met de president om te zien hoe we hen kunnen helpen. De president beloofde me dat hij er zou over praten met Paulo Guedes (minister van economie).”

De open dialoog tussen de vicepresident en mensen die nauw verbonden zijn met de PT bevalt niet iedereen in de regering. Mensen die dicht bij de president staan, geven toe dat de soepelheid waarmee Mourão “tegenstanders van de regering” ontvangt, een zeker ongemak veroorzaakt, maar minimaliseren de gevolgen: “Er verandert niets. De PT, PCdoB, PSOL en PDT blijven zonder een stem binnen de regering. Met hen wordt er niet gepraat”, zo klinkt het.

Bron

Foto's: Valter Campanato - Marcelo Camargo / Agência Brasil