Bolso-Imprens

Viel Sérgio Moro van zijn pedestal? Heeft hij er spijt van om de magistratuur ingeruild te hebben voor deze verwarring? De voorbije week vertoont andermaal een surreëel karakter.

President Jair Bolsonaro loofde de voormalige bloeddorstige Paraguayaanse dictator Alfredo Stroessner, een corrupte pedofiel; minister van onderwijs Vélez Rodriguez ruilde “de school van die partij” in voor “de school van deze partij”, chauffeur Fabrício Queiroz beweert plots dat hij rekeningen van het kabinet van Flávio Bolsonaro beheerde in Rio de Janeiro, zonder dat die laatste daar iets van wist, en minister Sérgio Moro viel van zijn pedestal door de afdanking van een eenvoudige politieke wetenschapster (Ilona Szabó) omdat zij er andere gedachten op nahoudt over wapendracht dan de clan Bolsonaro. Ondertussen gaan Bolsonaro 01, 02 en 03 driftig door met het plaatsen van onzin op de sociale media.

Wie gaat het hier langer volhouden: de voormalige rechter met weinig of geen tolerantie voor corruptie, liberale ideeën over abortus, de strafbare leeftijd voor minderjarigen, ontwapening; of de drie nakomelingen van de president met een extreme gedachtegang?

Conflicten zijn in de maak maar de opdracht van Bolsonaro om Ilona Szabó aan de deur te zetten voor dat de dame nog maar een kans kreeg om te beginnen, was een serieuze opdoffer voor Moro die haar uitkoos omdat zij bijzonder bekwaam is, de ideeën van de voormalige rechter grotendeels deelt en omdat zij veel indruk op hem maakte in Davos. De Bolsonaro clan ging niet akkoord en tot zover de carrière die niet eens de kans kreeg om te beginnen.

Tel daarbij de verhalen over de gesneuvelde presidentiële secretaris Gustavo Bebianno, de ongelukkige commentaar van Eduardo Bolsonaro (op Twitter) over de begrafenis van Lula’s kleinzoontje van 7 jaar (“Enkel al de overweging om Lula toe te laten is absurd en geeft de dief een gelegenheid om zichzelf voor te doen als een sukkelaar”), en het wordt duidelijk dat de nakomelingen wel degelijk invloed uitoefenen op de regering.

Ontbijt met de pers

Bolsonaro nodige deze week een aantal journalisten uit op de koffie (foto boven), waaronder O Globo (jawel zijn “vijand”), Bandeirantes, Record, Estado de São Paulo, Correio Brasiliense en Valor Econômico. Hij werd vergezeld door vicepresident Hamilton Mourão, ministers Augusto Heleno en Onyx Lorenzoni, alsmede de presidentiële woordvoerder, generaal Otávio do Rêgo Barros. Er werd flink wat afgelachen, vooral toen de president het had over zijn persoonlijke leven: “Toen ik begon te vrijen met mijn (huidige) echtgenote Michelle vroegen haar vrienden “Jij met die bruut?” . De president was zelfverzekerd en zei dat de pers fundamenteel is om fake news te bestrijden.

Hij zei ook dat de regering bereid is om te onderhandelen over de hervorming van de sociale zekerheid en de pensioenen. Een van de mogelijkheden is de verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen van 62 tot 60 jaar, maar de essentie van de hervorming moet bewaard blijven.

Over zijn nakomelingen Bolsonaro 01, 02 en 03: “Geen enkele zoon van mij heeft iets te zeggen in mijn regering”.

Over Venezuela en Nicolas Maduro: “Maduro stuurt signalen uit dat hij wil onderhandelen. Maduro wil niet aan zijn einde komen zoals Saddam Hussein”.

Over Ibama (orgaan dat het milieu controleert): “Ibama kan geen orgaan zijn dat dat angst oplevert voor de rurale producenten”.

Rijbewijs: Bolsonaro wil de geldigheid van het rijbewijs verdubbelen, van 5 jaren naar tien jaren. Hij zei niets over de oudere bestuurders (65+) die hun rijbewijs om de drie jaren moeten vernieuwen.

Over de strijd tegen het geweld: “Ik zou willen dat zij (de verdedigers van mensenrechten) voortaan vooroplopen bij een politionele actie met een witte vlag zodat wij er kunnen van leren”.

Bron 1Bron 2

Foto: Marcos Corrêa - PR