Calheiros-Cameleon

Een uittreksel uit de Wikipedia omschrijving over kameleons: “Kameleons staan bekend om hun vermogen om van kleur te veranderen. Ze kunnen dat niet alleen vrij snel maar soms vindt een volledige kleuromslag plaats: van heldere kleuren naar donkere kleuren tot bijna zwart”, en “Vroeger werd gedacht dat kameleons hun kleuren kunnen aanpassen aan een omgeving die niet lijkt op de natuurlijke habitat maar dit is niet juist. De kleuren dienen voornamelijk om te communiceren”.

De omschrijving, met alle respect voor de mens Renan Calheiros, past perfect in de omschrijving van deze dinosaurus van de Braziliaanse politiek. Aankijkend tegen zijn nederlaag schreeuwde hij tegen zijn collega’s en toehoorders in de Braziliaanse Senaat dat hij het voor bekeken hield, nog voor dat de tweede stemming teneinde liep. De eerste stemming, ook al niet zonder moeilijkheden opgestart, moest ongeldig verklaard worden omdat er 82 stembriefjes werd ingediend, een kleine discrepantie in de wetenschap dat er slechts 81 senatoren zijn, anderzijds niet te verwaarlozen.

Renan keek op dat moment aan tegen een vijfde mandaat als Senaatsvoorzitter, ofwel een definitieve afwijzing van datgene wat hij voor vele Braziliaanse kiezers vertegenwoordigd, met name een symbool van de ‘oude politiek’, de jassendraaier die zijn kleuren aanpast aan de wind die op dat moment het hardste waait.

De “Alagoano” (inwoner van de deelstaat Alagoas) beschikt niet alleen over een pak ervaring, maar is ook erg gedurfd, en werd daarom door velen van zijn collega’s beschouwd als absolute favoriet van deze belangrijke verkiezing. Tegelijk werden er vanuit alle hoeken stokken in zijn wielen gestoken: zijn partijgenote Simone Tebet haalde het op hem in de selectie van zijn eigen partij (MDB) met 7 x 5 stemmen. De open stemming van vrijdag, nadien geannuleerd door de beslissing van Dias Toffoli (STF) werd eerder goedgekeurd door alle senatoren met 50 stemmen (Renan wilde de stemming geheimhouden waardoor hij betere resultaten zou halen; immers nogal wat senatoren deinsden er voor terug om openlijk steun te verlenen aan Calheiros waardoor ze later zouden afgestraft worden door hun eigen kiezers). Tenslotte was er ook nog de het onderschatte doorzettingsvermogen van tegenkandidaat Davi Alcolumbre (DEM, de uiteindelijke winnaar) en de ongelukkige en nogal hysterische ingreep van Kátia Abreu (MDB) die op een luidruchtige manier ingreep door de map met alle papieren uit de handen te trekken van gelegenheidsvoorzitter Davi Alcolumbro die in de eerste plaats daar niet had mogen zitten, en ten tweede als gevolg had dat haar gedrag het tegenovergestelde effect sorteerde.

Dit gold ook voor het besluit van minister Dias Toffoli (STF) die de stemming van vrijdag ongeldig verklaarde, en bepaalde dat er een nieuwe stemming moest komen, deze keer anoniem. De senatoren keerden echter hun rug naar de minister en deden gewoon waar ze zin in hadden, zelfs ingaande tegen hun eigen intern reglement. ‘Petista’ Jaques Wagner deed een luidruchtige poging om in te gaan op het geroep om bekend te maken op wie hij stemde, maar hij werd gewoon genegeerd, andermaal bevestigend dat zijn partij (PT) er momenteel niets meer toe doet. Een meerderheid van de senatoren liet meteen weten op wie ze stemden.

In tegenstelling tot de Kamer, was de politieke ommekeer doorslaggevend, niet alleen tegen Renan, maar vooral tegen alles wat hij vertegenwoordigt, niet in het minst als de kampioen van de onderzoeken die tegen hem lopen bij het hoogste gerechtshof, omwille van het voorrecht waarvan de senator geniet, het zogenaamde “Foro Privilegiado”. De Senaat is verdeeld: langs de ene kant de verdedigers van Sérgio Moro en het Lava Jato onderzoek, langs de andere kant zij die de politieke wereld willen blinderen, niet zelden omdat ze zelf boter op hun hoofd hebben.

Jair Bolsonaro, opknappend van de chirurgische ingreep waarbij zijn stoma werd verwijderd, kwam ongedeerd door de verkiezingen in Kamer & Senaat, maar of dat ook zo zal zijn voor zijn stafchef, Onyx Lorenzoni (DEM), moet nog afgewacht worden. Deze laatste steunde Davi Alcolumbro die de stemming won met slechts 1 stem op overschot, en irriteerde hierbij de ervaren Renan. FHC, Lula en Dilma kunnen er al over meepraten: Renan kan een opperbeste alliantie vormen, maar ook een niet te onderschatten tegenstander zijn.

Calheiros keerde gisteren zijn rug naar zijn collega’s, maar is vanaf nu een potentiële leider van de oppositie; en er kan geen twijfel over bestaan dat de “Alagoano” het wisselgeld zal indienen voor zijn nederlaag: “Ze kunnen de oude Renan verwijderen van het podium, maar hem doden zal niet lukken”, zo zei hij hij tegen een reporter van de krant Estadão, verwijzend naar zichzelf in de derde persoon.

Bron

Foto: Fabio Rodrigo Pozzebom - Agência Brasil