gm

Werknemers van General Motors in Brazilië hebben vermoedelijk niet zo best geslapen in het voorbije weekend. Vorige vrijdag kregen ze immers een e-mail toegestuurd van de directie van het bedrijf met de melding dat een stopzetting van de activiteiten in Zuid-Amerika niet onmogelijk is.

Een groot deel van de werknemers is met collectief verlof waardoor er in de fabrieken niet meteen onrust ontstond. Maar de angst om werkloos te worden, bestaat wel degelijk. Een en ander klinkt eerder tegenstrijdig gezien de vele recente investeringen die GM deed in Brazilië.

In de e-mail schrijft de president van GM Mercosul, Carlos Zarlenga, dat het bedrijf inspanningen deed om zich te herstructureren.

Een uittreksel:

“GM Brazilië leed een aanzienlijk verlies in de periode 2016-2018 dat NIET VOOR HERHALING VATBAAR IS (aldus in hoofdletters geschreven in de e-mail). 2019 wordt een beslissend jaar in onze geschiedenis. Het uitvoerend comité van Mercosul voert alle inspanningen uit om dit onmiddellijk en definitief ongedaan te maken. Wij beleven een kritiek moment waarin belangrijke opofferingen geëist worden van IEDEREEN. Het uitvoerend comité van Mercosul telde een haalbaarheidsplan op dat voorgelegd werd aan het globale leiderschap in Detroit. Dit plan vereist de medewerking van de regering, autodealers, medewerkers, vakbonden en leveranciers. Verdere investeringen en onze toekomst zullen bepaald worden door het succes van dit plan”.

Veel meer uitleg werd er niet gegeven, buiten de melding dat Brazilië een bijzonder kritiek moment beleeft, en de verwijzing naar een interview met Mary Barra, algemene president van GM, toegestaan aan een website uit Detroit. In het deel van het interview dat verwijst naar Brazilië, zegt Barra dat het bedrijf overweegt om weg te trekken uit Zuid-Amerika. Brazilië en Argentinië, de grootste Zuid-Amerikaanse markten voor GM, “blijven een belangrijke uitdaging vormen”, zo wordt gemeld. Ze zei ook dat het bedrijf onderhandelt met diverse sleutelfiguren in de lokale markten om maatregelen te nemen die de handel in voertuigen moeten verbeteren, “ofwel moeten er andere opties overwogen worden”: “Wij gaan niet blijven investeren om verliezen te maken”.

De vakbond ‘Metalúrgicos de São José dos Campos’ gaf een nota uit: “GM zorgt voor een onrustig klimaat bij de werknemers door te stellen dat 2018 een jaar was waarin de fabrieken van Zuid-Amerika verlies leden, en dat 2019 beslissend zal zijn voor de toekomst van het bedrijf. Echter, GM beheerst 20% van de Braziliaanse markt en er is geen sprake van een financiële crisis. Omwille van winstdoeleinden wil GM duizenden vaders en moeders ontslaan in zeven fabrieken in de Verenigde Staten, Canada en zoals ze laten uitschijnen, in Zuid-Amerika. Indien dit werkelijkheid wordt, dan zullen de betrokken steden getroffen worden door zware sociale tragedies”.

Bron