haddad-guitar

De krant El Pais wilde weten hoe het gaat met de verslagen presidentskandidaat Fernando Haddad (PT) en ging hem thuis opzoeken. Bij de vraag of hij nu met vakantie was, luidde het antwoord: “Vakantie? Denken jullie dat een professor zomaar vakantie kan nemen? Ik ben bezig met het voorbereiden van cursussen”.

De ex-minister en ex-burgemeester (van São Paulo) begint terug lessen te geven op 11 februari. Op het politieke vlak is zijn rol onzeker. Hij heeft geen enkel mandaat en zijn belangrijkste beschermheer zit achter de tralies. M.a.w. hij zal zelf voor enige relevantie moeten zorgen indien hij niet dezelfde weg wil opgaan als Marina Silva, en zijn politieke kapitaal van 47 miljoen stemmen in rook wil laten opgaan. De professor denkt er niet aan om leider te worden van de oppositie en zegt dat hij zal ageren zonder actief te zijn binnen de arbeiderspartij.

Een samenvatting

Over Venezuela en de deelname van partijvoorzitster Gleisi Hoffmann aan de inhuldiging van de nieuwe, felomstreden ambtstermijn van dictator Nicolas Maduro.

“Ik zou dit in een ander daglicht willen stellen. Mocht Lula destijds (gedurende zijn regeringen) niet persoonlijk opgetreden zijn, dan waren de Verenigde Staten al militair tussengekomen in Venezuela. Link-Brazilië moet bezorgd zijn om de vrede, niet om de inmenging. Het is wel evident dat de situatie in Venezuela verergerde; het klimaat is er allesbehalve democratisch. De betrokken partijen erkennen de processen niet. Ik geloof dat de regering Maduro een groot deel van de verantwoordelijkheid hierin draagt. Aan de andere kant is ook de oppositie niet erg toegewijd, zij verdedigen hun eigen belangen, inclusief het beeld van het oude Venezuela, als een soort achtertuin van de Verenigde Staten, gevuld met petroleum. De PT zoekt naar een weg om de democratie te herstellen in Venezuela, en dat is niet gemakkelijk. Maar een militaire tussenkomst zou het enkel maar moeilijker maken. Ik weet niet welke argumenten Gleisi had om naar Caracas te reizen. Ik acht het belangrijk welke de boodschap is die hier achter schuilt. Je moet niet alleen de juiste daden stellen, maar ook uitleggen aan de wereldopinie waarom je iets doet”.

De PT nam niet deel aan de inauguratie van Jair Bolsonaro. Waarom?

“Je kan Venezuela niet vergelijken met Brazilië. De peilingen gaven aan dat Lula zou winnen, maar het werd hem verboden om deel te nemen”.

Ja maar, de leider van de oppositie in Venezuela, Leopoldo López, zit in huisarrest?

“Ik zeg en herhaal: de obsessie van de PT bestaat erin om een militair conflict te vermijden in de regio. Brazilië leeft al meer dan 140 jaren naast zijn buren zonder enig militair conflict. Centrum-links zoekt naar een oplossing via dialoog. Om uit te leggen op een correcte manier waarom je iets doet (de reis van Gleisi naar Venezuela) is een andere kwestie”.

Wil dat zeggen dat de PT de regering Maduro steunt?

“Neen, de partij werd geboren door het in vraag stellen van dictaturen. De huidige machthebbers in Venezuela respecteren de uitslag niet van eender welke raadpleging die uitgevoerd wordt. Bekijk de uitslagen maar van alles raadplegingen in de jongste drie jaren”.

Vormt Bolsonaro een bedreiging voor de democratie?

“Wanneer er plots strenge beperkingen gesteld worden, er tanks in de straten verschijnen, en je bedreigd wordt met wapens… In die zin is een bedreiging van de democratie nog ver weg. Maar als je democratie interpreteert als een omgeving waar zekere waardes gecultiveerd worden, inclusief de bescherming van minderheden, dan wordt de democratie heel zeker bedreigd. De inheemse bevolking wordt bedreigd, de LGBT gemeenschap, professoren en leiders van sociale bewegingen die op elk moment als terroristen kunnen beschouwd worden door de president. De oppositie wordt bedreigd omdat hij aankondigde dat er twee mogelijkheden bestaan: de gevangenis of de ballingschap. In die zin staat de democratie zeker onder bedreiging. De instituten moeten een doel hebben, zorgen dat men zich veilig voelt, onafhankelijk van eender welke opinie men heeft, of seksuele oriëntatie”.

Over de rol van de PT in de toekomst.

“De PT zat al eerder in de oppositie, tot in 2002. De PT voerde destijds een kwalitatieve oppositie, zo goed dat Lula won in 2002. De overgang van FHC (Fernando Henrique Cardoso) naar Lula verliep erg vredig en op een beschaafde manier. We keren nu terug naar de oppositie na 13 jaar regeren, en dat betekent dat we nog beter oppositie zullen voeren als voorheen. Zelf zal ik doen wat ik altijd deed, articuleren als burger, en als professor. Denk eraan dat Lula voorheen ook geen ambt bekleedde en er toch in slaagde om te communiceren met het land, met diverse democratische fronten op dit continent en in Europa. Voorzitter worden van de PT? Neen, dat hoort niet bij mijn plannen. Ik heb nooit deel uitgemaakt van de partijbureaucratie, nooit deelgenomen aan het leven binnen de partij, tenzij ik uitgenodigd werd in mijn hoedanigheid als professor. Leider worden van de oppositie? Ik denk niet dat iemand die ambitie kan hebben. We zitten nog altijd met een multipartijsysteem, er bestaan nog altijd 30 politieke partijen in Brazilië. Niemand kan zichzelf opdringen om als chef van de oppositie op te treden.”

Kritiek op de PT

Fernando Haddad vindt niet dat de PT de basis van de kiezers kwijtspeelde bij de verkiezingen, en schuift de schuld van zijn nederlaag op de rug van de fake news berichten vooraf, en op de financiering hiervan door de bedrijfswereld. Anderzijds geeft hij toe dat er breuklijn ontstond die hij wijt aan de verwijdering tussen de regering en de bevolking gedurende twee ambtstermijnen. Hij verwijst hierbij ook naar de politieke, ethische en economische crisis, ontstaan na de twee ambtstermijn van Lula. Verder vindt Haddad dat er nieuwkomers in het spel zijn. Hij bedoelt hiermee de evangelische kerken die in 2002 nog lang niet de afmetingen hadden die ze nu hebben. Volgens hem heeft de PT nooit geleerd hoe een dialoog aan te gaan met hen, vooral met de leiders van die kerken die meestal erg conservatief zijn. Op het verwijt dat de PT mensen uit de armoede haalde, maar geen burgers van hen maakte, repliceert Haddad dat er te weinig gedaan werd aan het politieke bewustzijn. Naast materiële vooruitgang ontbrak spirituele vooruitgang, vooral op het ethische vlak. Ethiek moet een obsessie vormen voor een partij die het materiële leven van burgers verbetert. Anderzijds vindt hij dat de partij het meeste mechanismes in het leven riep om de corruptie te bestrijden, verbeteringen bij de federale politie, justitie, het openbaar ministerie, het Rekenhof, kortom “het is allemaal aan de PT te danken dat het niet erger werd”. Haddad wijst erop dat de toegepaste wetgeving in het Lava Jato onderzoek voornamelijk goedgekeurd werd door PT-regeringen. De ontdekte misbruiken zijn volgens hem ook te wijten aan het toenmalige systeem van partijfinanciering waardoor de bedrijfswereld zijn wil kon opleggen, en waardoor misbruiken vrij spel kregen. Samengevat:

“Het niet doorvoeren van een politieke hervorming was een grote fout, dat hadden we wel moeten doen. Verder denk ik dat de economische politiek vanaf 2012 problematisch was.”

Het volledige interview vindt u hier.

Foto: Wikimedia Commons