f-bolsonaro

Het Jornal Nacional (avondjournaal van TV O Globo) pakte uit met een uittreksel van een verslag van COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) dat verdachte financiële verrichtingen aanwijst van verkozen senator Flávio Bolsonaro (foto). Op één maand tijd werden er 48 stortingen in cash geregistreerd op de rekening van de zoon van de president via een bankautomaat binnen de ‘Assembleia Legislativa’ (ALERJ, kamer van volksvertegenwoordigers van de deelstaat Rio de Janeiro), een totaal van R$ 96.000 (ong. 22.860 euro). Het ging telkens om een storting van R$ 2.000. De verdenking bestaat erin dat werknemers (raadgevers e.d.) op die manier een deel van hun inkomen afstonden aan de man waaraan ze hun job te danken hebben, bepaald geen ongebruikelijke gewoonte in Brazilië.

Het ganse verslag van COAF opent de weg voor een crisis voor Jair Bolsonaro. Het verslag wijst uit dat ex-raadgever (van Flávio Bolsonaro) Fabrício Queiroz verrichtingen uitvoerde voor een totaal van 1,2 miljoen R$, tussen januari en december 2016, een volume dat niet overeenstemt met het salaris van Queiroz die in het kabinet van Flávio werkte. Naast het totaalbedrag werd de aandacht van COAF getrokken door de regelmatigheid van de verrichtingen waarbij stortingen en afhalingen elkaar in gelijke mate opvolgden. Er werd ook de uitgave van een cheque vastgesteld t.w.v. R$ 24.000, bestemd voor de ‘first lady’ Michelle Bolsonaro. Jair Bolsonaro zegt dat de cheque de terugbetaling van een lening dekte. Onyx Lorenzoni, de stafchef van de nieuwe regering, gaf er de voorkeur aan om de werking van COAF in vraag te stellen: “Waar was Coaf tijdens het mensalão schandaal? Waar was Coaf bij het petroláo schandaal? Dat is de kwestie.” Lorenzoni maakte tijdens het mensalão schandaal deel uit van de parlementaire onderzoekscommissie die de betrokkenheid van de Correios (Post) onderzocht in deze affaire (in 2005/2006)

Wat is COAF?

Het orgaan, voluit ‘Conselho de Controle de Atividades Financeiras’ ontstond in 1998 tijdens de regering van Fernando Henrique Cardoso, om op te treden in de strijd tegen het witwassen. De wet werd geactualiseerd in 2012, tijdens de regering van Dilma Rousseff.

Na de oprichting werden bedrijven verplicht om verdachte activiteiten te melden aan de raad van COAF. Het orgaan is, sinds de oprichting, gelinkt aan het ministerie van financiën. De huidige regering koppelde COAF aan het ministerie van justitie, geleid door ex-rechter Sérgio Moro. De leden van de raad komen ook uit andere organen: Abin (Braziliaanse geheime dienst), de centrale bank, CVM (Comissão de Valores Mobiliários), het ministerie van transparantie, de federale politie, het ministerie van justitie, buitenlandse zaken, de procureur-generaal van de fiscus…

Wat doet COAF?

Naast het orgaan bestaan ook het begrip “pessoa obrigada”, ondanks de naam verwijzend naar financiële instellingen zoals banken, maar ook bedrijven die handel drijven in dure items zoals juwelenhandels, autohandelaren of andere luxe-goederen. Zij zijn verplicht om verdachte transacties te melden aan de raad via elektronische weg, met speciale aandacht voor “pessoas politicamente expostas”, t.t.z. politici met een mandaat en/of kaderleden in de publieke administratie. Indien de “pessoas obrigadas” niet aan deze verplichtingen voldoen, kunnen boetes opgelegd worden tot 20 miljoen reais.

Er bestaan twee vormen om een verdachte operatie te identificeren. De eerste is automatisch en wordt gemeld indien de financiële verrichting voldoet aan een aantal parameters. Maar de bedrijven moeten ook op eigen initiatief melden wanneer een bepaalde operatie als verdacht kan beschouwd worden. Om een idee te krijgen: COAF ontving vorig jaar, tussen januari en november, 2,8 miljoen meldingen.

Bankinstellingen zijn onderworpen aan de richtlijnen van de centrale bank. Die zeggen dat iedere verrichting, stortingen, overschrijvingen of afhalingen van meer dan R$ 50.000 moet gemeld worden. Die limiet werd recentelijk verlaagd, tot 2017 was dat nog R$ 100.000.

Handelaars van luxe-goederen zijn verplicht om iedere verkoop van meer dan R$ 10.000 te rapporteren, alsmede indien de client meer dan R$ 30.000 beweegt in een periode van zes maanden.

In het geval van Flávio Bolsonaro blijven alle verrichtingen onder die eisen van het alarm, maar de verrichtingen werden ontdekt door het onderzoek op leden & medewerkers en ex-leden/medewerkers van Alerj.

Een a-typische verrichting betekent niet noodzakelijk een criminele verrichting. COAF funtioneert als een alarm voor andere organen om te onderzoeken of het al dan niet om een criminele actie gaat. Verdachte bewegingen worden gemeld aan het ministerie van justitie dat onderzoekt, procedeert en veroordeelt.

Bij het Lava Jato onderzoek zorgde COAF voor een aantal verslagen waarop onderzoeken tegen politici gebaseerd werden, o.m. het geval bij ex-president Lula, ex-minister Antonio Palocci en ex-gouverneur Sergio Cabral.

In het geval van Lula ontdekte COAF verdachte ontvangsten voor een totaal van R$ 27 miljoen (tussen 2011 en 2015) op de rekening van het bedrijf dat Lula in het leven riep (LILS – Luiz Inácio Lula da Silva) om zijn voordrachten te organiseren. COAF oordeelde dat de financiële bewegingen “niet verenigbaar zijn met de economische activiteit, de professionele aard en de financiële capaciteit van de client”.

Het Lava Jato onderzoek houdt vol dat het om steekpenningen gaat; de verdediging van Lula argumenteert dat de voordrachten wel degelijk plaatsvonden. Het Lula Instituut zegt dat er in totaal 72 voordrachten publiekelijk geregistreerd werden.

Bron 1Bron 2

Foto: Fernando Frazão - Agência Brasil