bolso-maia

Wie wil er nou voorzitter zijn van de Kamer, en waarom? In Brazilië is het antwoord niet moeilijk, we gaan ervan uit dat het in andere landen ongeveer hetzelfde is. Ondanks de afstand tussen het mandaat van een president en dat van Kamervoorzitter, wordt dit laatste (alsmede dat van de voorzitter van de Senaat) in Brazilië als cruciaal beschouwd, om de eenvoudige reden dat voorzitters van Kamer en Senaat het lot van de regering kunnen bepalen, m.a.w. of die regering erin slaagt, of niet, of nog in één woord samengevat: macht.

De opperhoofden van beide eerbiedwaardige instellingen beschikken over de nodige bevoegdheid om de onderwerpen te bepalen waarover gestemd zal worden, rapporteurs te benoemen voor belangrijke voorstellen, en om te bepalen of een parlementaire commissie al dan niet van start kan gaan. Bovendien staan de voorzitters van Kamer en Senaat, in deze volgorde, in de rij van de presidentiële opvolging. Anders gezegd: bij afwezigheid van de president en vicepresident worden zij de leiders van de republiek.

Niet te vergeten: het is de Kamervoorzitter die eventuele verzoeken tot impeachment aanvaardt, of verwerpt, iets waarover ‘ex-presidenta’ Dilma Rousseff kan meepraten na haar dispuut met ex-kamervoorzitter Eduardo Cunha. Hij zit nu wel in de cel wegens corruptie, maar Dilma kan het voortaan schudden; ze werd niet eens verkozen als senator voor de deelstaat Minas Gerais.

Dit alles is verleden tijd. Er is een nieuwe regering, een nieuwe president. Betekent dit dat de aloude praktijk van ‘toma lá da cá’ (het uitwisselen van gunsten tussen twee partijen waarbij beiden bevoordeeld worden) voorgoed voorbij is? Helaas driewerf helaas.

maia-eleito-2016

Huidige Kamervoorzitter Rodrigo Maia (48 – DEM – zoon van ex-burgemeester Cesar Maia van Rio de Janeiro) werd in juli van 2016 verkozen (foto hierboven) met 285 stemmen voor de job, nadat Eduardo Cunha moest opstappen. Collega volksvertegenwoordiger Silvio Costa (PTdoB, nu Avante – Pernambuco) zei destijds om zijn stem op Maia uit te leggen: “Beiden (tegenkandidaat was Rogério Rosso – PSD) deugen niet, maar een van de twee draagt de stempel van Eduardo Cunha”.

Het zal niemand verwonderen dat Maia die macht wil behouden. Bolsonaro en zijn ploeg beseffen dat Maia (boven samen of de foto) en zijn partij (DEM) erg belangrijk zijn voor hun partij (PSL), als het ware nieuwkomers in het ganse verhaal. In de Senaat wordt gemikt op een voorzitterschap van een van hun eigen mensen, met name senator Major Olimpio.

Maia zag het allemaal aankomen na de verkiezingen van oktober 2018 en liet er geen gras over groeien. In alle stilte stond hij de uitbetaling toe aan de parlementairen van de ‘auxílio-mudança’, een financiële tussenkomst van de overheid om de verhuiskosten te betalen. Immers, velen vertrekken, vele anderen komen aan in Brasília om hun ambtstermijn te beginnen op 1 februari 2019. Deze financiële bijdrage wordt normaal gesproken pas uitbetaald op 31 januari, maar Maia zorgde ervoor dat het geld reeds overgeschreven werd op 28 december. Het gaat om R$ 33.700,00 per parlementair. De impact van deze uitbetaling loopt op tot 17 miljoen reais. Daarnaast werd er nog eens een ‘cota parlamentar’ uitbetaald aan de ‘suplentes’ (plaatsvervangende parlementairen) die de verkozenen vertegenwoordigen in januari en februari, een periode dat er nauwelijks of geen parlementaire activiteiten zijn. Het gaat hier om R$ 30.700,00 tot R$ 45.600,00, al naargelang de deelstaat van de heren of dames in kwestie.

Deze week kreeg Maia officieel de steun van de PSL, de tweede grootste groep in de Kamer met 52 zetels, dus evenveel stemmen. Verder wordt hij gesteund door de PRB, PSC en de PPS. De extreemrechtse volksvertegenwoordigster Joyce Hasselmann (PSL): “Hij is niet de beste, ook niet de mooiste, noch de sympathiekste. Maar hij haalt wel de meeste stemmen en hij zal de nodige steun verzekeren aan de regering voor het geplande economische beleid”.

Het zal wel in orde komen zeker?

Foto's: Fabio Rodrigues Pozzebom - Antonio Cruz - Agência Brasil