BolsoCamisetas

Het voorbije jaar was er eentje van eigenaardigheden, een sterke polarisatie en veel emoties. 2019 zal op zijn minst spannend zijn, met een lange ‘to do’ lijst en vraagtekens. De meerderheid van de Brazilianen duimt zeker voor een goede afloop, zelfs een deel van zij die politiek gezichtsverlies leden. Een minderheid hoopt er misschien op dat het niet zal lukken.

Immers, men mag dan al tegen de regering van Jair Bolsonaro zijn, de nieuwe president die op een democratische manier de verkiezingen won; iets anders is hopen op een slechte afloop, een implosie van de regering, het in elkaar storten van de economie, een veralgemening van het slechte humeur. Wie heeft daar baat bij? Niemand, zelfs niet de oppositie.

Of men het nu leuk vindt of niet, Bolsonaro kwam als de winnaar uit de bus en het is aan hem om de recuperatie van de Braziliaanse economie verder uit te diepen, perspectieven te scheppen, investeerders aan te trekken, de werkgelegenheid te bevorderen, de corruptie aan te pakken, de inkomsten te verdelen en ervoor te zorgen dat de staat zich als een staat gedraagt, het privé initiatief als dusdanig. Het welzijn van de Brazilianen is met dit alles verbonden.

Van de 147,3 miljoen kiezers kozen er 57,7 miljoen voor de nieuwe president; 89,3 anderen deden dat niet. Van deze laatste groep, ongeveer een derde ofwel 42,5 miljoen, stemden noch voor Bolsonaro, noch voor zijn tegenstander Fernando Haddad: afwezigen, nulstemmers, blanco stemmen.

Die cijfers zeggen veel over de politieke situatie. Net zoals de tegenstrevers van Bolsonaro moeten toegeven dat hij won, zo moet de ex-kapitein ook inzien dat hij president werd met minder dan 40% van de stemmen, maar dat hij moet regeren voor 100% van de kiezers, de ganse bevolking. Hij zal vooruit moeten, toegevingen doen, zoeken naar consensus, altijd onderhandelend met het parlement en rekening afleggen aan de publieke opinie. De Braziliaanse (en andere) media, hoezeer ook in een slecht daglicht gesteld, zal doorgaan met de feiten te melden en aan te klagen indien nodig.

De inauguratie van vandaag zal geanimeerd en feestelijk zijn, zoals altijd. De veiligheidsmaatregelen werden op de spits gedreven en zijn erg rigoureus. Zelfs regenschermen en kinderwagens zijn niet toegelaten, en dat in een periode dat er veel regen valt in Brasília. Zal er een mis opgedragen worden in de kathedraal van de hoofdstad?

Bolsonaro begint aan zijn ambtstermijn met de kracht van de stemmen, vooral komend van de hogere middenklasse, de bedrijfswereld, landbouw en van evangelische gelovigen. Er kan een soort conflict vastgesteld worden tussen de nieuwe regering en het noordoosten van het land, een van de dichtbevolktste regio’s van Brazilië waar de bevolking het niet makkelijk heeft. Het is het enige gebied waar het rood van de PT overheerste en waar Bolsonaro verloor.

Het is geen goed teken dat Bolsonaro geen enkele ‘nordestino’ opnam in zijn regering, nog minder dat het noordoosten geen enkele van zijn verkozen gouverneurs naar Brasília stuurt voor de inhuldigingsceremonie. Dat mag beschouwd worden als puberlijk gedrag, de ideologie laten overheersen ten nadele van de belangen van de regio, de deelstaten en de bevolking. De regering Bolsonaro verliest er niet zoveel bij, het noordoosten heeft veel te verliezen in deze strijd.

Hoe zal de aftredende Senaatsvoorzitter Eunício Oliveira zich vandaag gedragen? Hij is een geallieerde van de PT in zijn deelstaat (Ceará), en werd niet herverkozen als senator. Zal hij zijn ongenoegen kunnen verbergen? Zal Bolsonaro zijn republikeinse rol vervullen en doen alsof alles koek en ei is tussen beiden?

Dat zijn echter details, interessant voor fotografen. Belangrijker is de hoop, het vooruitzicht, de toespraken, de voorstelling van de nieuwe president in de spreekruimte van het Planalto (presidentiële paleis).

Vandaag is het feest. Morgen beginnen Bolsonaro en zijn ploeg aan een lange weg waarbij de energie in het eerste semester voornamelijk zal opgebruikt worden voor de hervorming van de sociale zekerheid, de pensioenen, moeilijk maar niet te vermijden. Hierbij zullen zeker een aantal obstakels opduiken.

We wensen Brazilië veel succes toe, het zal nodig zijn.

Bron

Foto: Wilson Dias - Agência Brasil