Fugitivos

67% van de Brazilianen verdedigen een strenger toezicht op de binnenkomst van immigranten. Zelfs een meerderheid van de kiezers die stemden op Fernando Haddad, is vragende partij voor een harder optreden. Aldus blijkt uit een peiling, uitgevoerd door Datafolha. Nochtans bedraagt het aantal vreemdelingen in Brazilië nauwelijks 0,4% van het totaal.

Volgens 67% van de ondervraagden moet de Braziliaanse overheid strenger gaan optreden m.b.t. het toelaten van buitenlanders. De peiling werd uitgevoerd bij 2.077 mensen, in 130 gemeentes. Het blijkt dat deze stelling vooral ingenomen wordt door Bolsonaro-stemmers. Het percentage bij deze groep bedraagt 73%. Dit cijfer is kleiner bij de kiezers van Fernando Haddad, maar zelfs bij hen vindt 58% dat de overheid niet streng genoeg is.

Het onderzoek duidt ook een verschil aan tussen mannen (72%) en vrouwen (62%). Bij de ondervraagden die meer verdienen dan 10 minimumlonen per maand (ca R$ 10.000) gaat 74% akkoord met de vraag “Moet de Braziliaanse overheid de immigranten strenger controleren?” . Bij hen die minder verdienen dan twee minimumlonen gaat het om 62%.

Het thema van de immigratie werd duchtig gebruikt door de verkozen president Jair Bolsonaro die herhaaldelijk zei dat hij rigoureuzer zal optreden ter zake. Hij kondigde ook aan dat hij Brazilië zal terugtrekken uit het wereldpact voor migratie van de Verenigde Naties, ondertekend door president Michel Temer. Recentelijk pakte hij ook uit met negatieve commentaren over de immigratie in Frankrijk en Duitsland: “Het is al langer dat Europese landen zich willen bevrijden van immigranten. Kijk maar naar de situatie in Frankrijk, of in Beieren – Duitsland. Is dat wat jullie willen voor Brazilië? Ik dacht van niet.”

Bolsonaro vindt dat het ‘eenvoudigweg ondraaglijk’ is om te leven in bepaalde delen van Frankrijk en insinueert dat men voorzichtig moet zijn met de komst van moslims: “Wij kunnen dergelijke immigranten niet tolereren, het soort mensen dat naar Brazilië komt zonder respect op te brengen voor onze cultuur en ons geloof”.

Het voorbije jaar werd gekenmerkt door de aankomst van Venezolaanse vluchtelingen in de deelstaat Roirama, op de vlucht voor de economische chaos in eigen land. Tot in het begin van de maand juni van dit jaar, steeg hun aantal met 161% in vergelijk met de eerste vijf maanden van 2017. Meer dan 19.400 vreemdelingen vroegen asiel aan. Twee-derde van hen waren Venezolanen.

Afgezien van de polemiek over het thema, maken immigranten maar een klein deel uit van de Braziliaanse bevolking. De federale politie schat hun aantal op ong. 750.000 mensen, nauwelijks 0,4% van het totale aantal Brazilianen, meer dan 200 miljoen op dit moment.

Het aantal erkende vluchtelingen is ook erg klein. Een relaas van het ministerie van justitie spreekt over 5.134 erkende vluchtelingen. In Duitsland gaat het om 669.482 vluchtelingen, op het einde van 2016 als dusdanig erkend.

Een globale peiling door het Ipsos instituut wees vorige week uit dat Brazilië op de vierde plaats staat van de landen waar de bevolking zwaar overdrijft met hun visie op het aantal buitenlanders op hun territorium. In het totaal werden 37 landen opgenomen in de ranking van dat onderzoek. De gemiddelde uitslag van de Braziliaanse ondervraagden komt erop neer dat zij denken dat 30% van hun bevolking uit vreemdelingen bestaat, 75 keer meer dan het werkelijke aantal.

Bron

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil