Terras

Volgens een artikel in de krant Estadão zou het gaan om een totale oppervlakte, gelijk aan die van de staat Rio de Janeiro. Die deelstaat beslaat 43.780 km2, iets meer dan Zwitserland (41.285 km2). De verklaringen van de verkozen president Jair Bolsonaro omtrent het ‘Chinese gevaar’ dat volgens hem de Braziliaanse landbouwgronden opkoopt en aldus ‘de voedselvoorzieningen van het eigen volk in het gedrang brengt’, kloppen echter niet. Het verslag toont aan dat China zo goed als irrelevant is wanneer het gaat om gronden, door hen aangekocht in Brazilië.

In de praktijk is de verkoop van gronden aan buitenlanders gestagneerd sinds 2010, dit omwille van de strenge regelgeving hieromtrent. De landbouwsector zou die regels zelfs graag willen versoepelen, dit om de deur open te zetten voor buitenlandse investeerders, iets wat nu (nog) niet het geval is.

Er bestaan in Brazilië 28.323 eigendommen (gronden) op naam van niet-Brazilianen. Samen gaat het om 3,617 miljoen hectare. Van dat totaal is 1,293 miljoen hectare eigendom van fysieke personen; de overige 2,324 miljoen hectare staat op naam van bedrijven. De internationale aanwezigheid werd vastgesteld in 3.205 ‘municípios’ (gemeentes); m.a.w. de buitenlanders zijn reeds aanwezig in 60% van de Braziliaanse gemeentes. De meeste gronden op naam van vreemdelingen zijn te vinden in de staten Pará, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo en Paraná.

Portugal staat aan de top van buitenlandse grondbezitters, gevolgd door Japan, Spanje, Duitsland en Italië. Nederland staat op de achtste plaats; China op de zevende. De activiteiten op die gronden in dalende volgorde: veeteelt, landbouw, herbebossing, mineralen, industrie en dammen.

Het is dus niet China die het meeste gronden bezit in Brazilië, maar wel Portugal en Japan. Meer dan 6.900 verschillende gronden zijn in het bezit van Japanners. De Chinezen beschikken slechts over 664 eigendommen in Brazilië. Specialisten verbazen zich daar niet over en zeggen dat de Chinese investeerders altijd een voorkeur hadden om te investeren in elektrische voorzieningen en in de infrastructuur, veel minder in de landbouw. Amerikanen willen dat wel, maar botsen op de ingewikkelde wetgeving en kiezen daarom vaak om in zee te gaan met een Braziliaanse partner, en dat beperkt de investeringen.

Huidige criteria

Niet-Brazilianen die gronden wensen aan te kopen in Brazilië, moeten hier wonen ofwel een Braziliaanse vennootschap hebben. Een vennootschap moet vooraf toelating krijgen van Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) om een rurale grond aan te kopen. Fysieke personen hebben die toelating niet nodig, mits het gebied kleiner is dan 3 ‘Mei’ (módulos de exploração indefinida) modules. Dergelijke modules variëren van vijf tot 100 hectare, afhankelijk van de regio en het ‘município’ in het land.

Limieten

Buitenlanders kunnen maximum 25% van een bepaald ‘município’ aankopen.

Bron