John-God

Het gerecht van de deelstaat Goiás vaardigde een arrestatiebevel uit tegen de genezer João Teixeira de Faria (foto), bekend als João de Deus. De man wordt ervan beschuldigd om meisjes en vrouwen seksueel te misbruiken terwijl zij hulp zochten in zijn opvangcentrum. De verzamelde verslagen tot op heden wijzen naar een groot aantal misbruiken op het moment dat de genezer de slachtoffers onthaalde in een gesloten omgeving, zonder toegang voor anderen. Tussen vorige maandag en gisteren donderdag werden 330 aanklachten geregistreerd tegen zijn persoon.

Het verzoek tot aanhouding werd eergisteren al ingediend bij het gerecht van Abadiânia, de gemeente waar de geestelijke leider de gelovigen op een “spirituele manier” onthaalt.

Het openbaar ministerie motiveert het verzoek tot aanhouding op basis van twee argumenten. Voor hen bestaat er een gevaar dat ‘John of God’ de getuigen nog probeert te beïnvloeden, en indien het onthaal niet onderbroken wordt, dat hij nieuwe slachtoffers maakt.

Alberto Zacharias Toron, de advocaat van João Teixeira de Faria, omschrijft het aanhoudingsbevel als “ongepast” en vraagt dat zijn client in vrijheid mag blijven. Volgens hem kan het onthaal doorgaan in de aanwezigheid van politieagenten, en/of in het oog gehouden worden via camera’s.

Sinds de eerste aanklachten zakte het aantal bezoekers aanzienlijk. Volgens de plaatselijke medewerkers ontvingen zij gisteren donderdag slechts 1/3 van het normale aantal bezoekers. Naar schatting ontvangt de geestelijke leider ongeveer 10.000 mensen per maand, waarvan 40% buitenlanders.

Bron

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil