Lula-3

Van brandstichter naar pacifist, zo omschrijft journalist Josias de Souza ex-president Lula. Een vertaling.

“Zelfverklaarde ‘wandelende metaformose’ Lula overdrijft met het truukje over de manipulatie van zijn eigen imago. In april van dit jaar had hij het aan zijn ‘altaar’ nog over het verbranden van autobanden en de invasie van privé eigendommen, vlak voor hij zich aanbood bij de federale politie, nabij het gebouw van de vakbond van metaalarbeiders, in São Bernardo. Gisteren stuurde hij een brief, voor te lezen bij dezelfde vakbond. Het aanzetten tot gewelddadige acties werd vervangen door een ode aan de vrede en de broederschap.

Op de dag van zijn arrestatie blufte de ex-president dat de gevangenis hem niet zou doen zwijgen. Immers, zijn aanhangers zouden daar wel voor zorgen: “Jullie mogen zoveel banden in brand steken als jullie willen (en het milieu Lula?). Jullie mogen de straat opgaan, bezettingen uitvoeren in het land, in de steden”.

In de brief van gisteren veroordeelt hij plots de haatpraat (discurso de ôdio): “Laten we een wereld opbouwen van vrede en broederschap, waar iedereen, zonder enige uitzondering, het recht heeft op een menswaardig leven”.

Tussen de strijdlustige Lula van acht maanden geleden, en de vredevolle Lula van vandaag liggen acht maanden opsluiting, een electorale aframmeling, twee erg bezwarende getuigenissen van (ex) kameraad Antonio Palocci en een ontelbaar aantal gerechtelijke nederlagen. De illustere gevangene wilde zijn vrijheid herwinnen met het brandstichtend ‘leger’ van João Pedro Stédile (MST). Helaas, driewerf helaas, droogden de financiële bronnen op voor de vakbonden en de sociale bewegingen. Zonder een zitje in een autobus en wat broodjes met ‘mortadela’ ontbrak het aan animo om het volk in beweging te krijgen.

De arbeiderspartij (PT) kwam samen in São Bernardo om de vrijlating van Lula te eisen op dezelfde dag dat de verkozen president Jair Bolsonaro zijn ‘diploma’ kreeg van het kiestribunaal TSE, in Brasília. Tegelijk werd gisteren de 70ste verjaardag gevierd van de universele verklaring van mensenrechten. Lula vermelde drie helden van de vreedzame strijd in zijn brief: Martin Luther King, Nelson Mandela en Mahatma Gandhi. Zich met hen vergelijkend schreef Lula dat Mandela 27 jaren doorbracht in gevangenschap, door het apartheidsregime. De vergelijking houdt geen steek. Lula probeerde het al eerder met als enig resultaat dat het antipetisme groeide waardoor Bolsonaro verkozen werd. Ze is zelfs beledigend omdat ieder kind weet dat King, Gandhi en Mandela niet de hand hielden boven de hoofden van corruptieplegers.

Gleisi Hoffmann lanceerde destijds een bedreiging: “Om Lula te arresteren, zullen veel mensen moeten opgepakt worden , er zullen slachtoffers vallen, meer, dodelijke slachtoffers”.

Vandaag, met de wind van het Lava Jato onderzoek in haar nek, verklaarde Hoffmann dat ze angstig is: “We zijn erg bezorgd om de veiligheid van de ex-president. Ten eerste door de verklaringen van de verkozen president, zeggende dat ‘Lula mag rotten achter de tralies’, en dat de ‘petistas’ moeten uitgeroeid worden”.

Lula was wat minder dramatisch in zijn brief: “Ik ben er zeker van dat ik beter slaap en dat mijn geweten rustiger is dan dat van zij die mij veroordeelden”.

Indien hij zo doorgaat zal hij het gerecht overtuigen dat de gevangenis zoveel goed doet aan zijn ziel dat zijn verblijf aldaar verlengd moet worden”.

Ciro Gomes

In een reeks video’s pakt Ciro Gomes (PDT) uit met nieuwe kritiek op de PT en zegt dat de partij “als een duivel tewerk ging tijdens de verkiezingen” en dat hij nooit nog een campagne wil voeren “met corruptieplegers”, aldus O Globo.

“De PT verspilde veel geld aan hun campagne, betaalde voor de verspreiding van fake news via het internet. De PT betaalde een groep agressors bij Whatsapp, weet je tegen wie? Niet tegen Bolsonaro, maar wel tegen mij. De PT ging als een duivel tekeer. Ze kozen mij uit als hun tegenstander, op een armzalige manier, zonder scrupules en antidemocratisch. Ik stemde op Haddad maar wil geen campagne meer voeren met corruptieplegers. Zolang de huidige leiders van de PT aan het roer staan, hoeven ze niet meer op mij te rekenen”.

De verklaring van Ciro Gomes kan (enigszins oneerbiedig) beschouwd worden als een soort ontlasting.

Bron 1Bron 2

Foto: Facebook