Eduardo-Bolsonaro

Als er een ding is dat men de familie Bolsonaro niet kan verwijten, dan is dat een gebrek aan eensgezindheid. Vader Bolsonaro en zijn drie zonen, Flavio (37), Carlos (35) en Eduardo (34) vormen een hechte eenheid, vooral op politiek vlak. Het drietal beschouwt zijn vader als een held en volgt hem in zijn politieke voetsporen.

Bolsonaro-e-filhos

Flavio werd verkozen als senator voor de staat Rio de Janeiro; Eduardo als federale volksvertegenwoordiger voor de staat São Paulo. Carlos is een gemeenteraadslid in Rio de Janeiro. De drie zonen zijn de vrucht van Bolsonaro’s relatie met zijn eerste echtgenote Rogéria waarmee hij nog altijd “een goede verstandhouding heeft, met wederzijds respect”.

Eduardo scoorde erg hoog in de verkiezingen, werd opnieuw verkozen als senator met 1,8 miljoen stemmen, in São Paulo. Ter vergelijk: Guilherme Boulos (36) haalde als presidentskandidaat voor de linkse partij PSOL slechts 617.000 stemmen op nationaal vlak.

Eduardo verklaarde dat hij zich zal inzetten om de acties van de landloze beweging MST als terrorisme te beschouwen, ook al liet Sérgio Moro, de toekomstige minister van justitie, al blijken dat hij niet akkoord gaat op dit vlak. Hij (Eduardo) wil zelfs zover gaan om het communisme als misdaad te bestempelen. Hij verdedigt een verschillende pensioengerechtigde leeftijd voor arbeiders en bedienden, en de goedkeuring van het project “Escola Sem Partido” (waardoor leerkrachten zich moeten onthouden van het opleggen van eender welke politieke strekking aan hun leerlingen), naast een aparte grondwet voor een politieke hervorming. Eduardo sluit niet uit dat hij zich ooit kandidaat zal stellen als burgemeester of gouverneur voor zijn deelstaat (São Paulo), en laat weten dat hij achter het idee staat om een rechtse “Foro de São Paulo” op te richten.

Ziet hij een probleem in het aanduiden van rechter Sérgio Moro als minister van justitie waardoor de PT kan zeggen “Zie je wel dat Lula politiek vervolgd werd?”

“Ik zie geen enkele vervolging van de PT. Moro veroordeelde mensen van alle partijen. Wij zijn daar niet om bezorgd, zij zullen altijd kritiek geven”.

U zei dat u iemand wil als kamervoorzitter met het profiel van een tractor. Wil de regering niet onderhandelen met de oppositie?

“Waarom niet? Oppositie is gezond. Niet gezond zijn de voortdurende pogingen om een regering omver te werpen, enkel maar om aan de macht te komen. In een dergelijke oppositie, gevoerd door partijen als de PT, PCdoB en PSOL, is geen ruimte voor dialoog. Hoe ga je met de MST (landloze beweging) onderhandelen over de invasie van eigendommen, gronden? Onmogelijk. Met organisaties die een landhervorming nastreven met het oog op productie, daar kan wel mee gepraat worden. Met andere partijen, PSDB, MDB, PP, is er geen enkel probleem”.

Zal de MT, door het beschouwen van hun acties als terrorisme, niet onder de wet vallen waardoor zij de status krijgen van een terroristische organisatie? Enkel door deel te nemen aan hun acties kan de justitie toch niet overgaan tot de inhechtenisneming van 100.000 mensen, of om het even hoeveel leden zij hebben. Moro liet weten dat hij hier niet mee akkoord zal gaan. Bestaat er een gulden middenweg?

“Wat we vandaag zien is dat groepen als de MST hun criminele macht gebruiken om gronden in te nemen, landbouwvoertuigen als tractors in brand steken, dit om de eigenaar te verplichten om alles te verkopen onder de marktprijs. Zij passen terreur toe om eraan te verdienen. En dat is wat wij bestrijden, dat is terrorisme. Indien het nodig is om 100.000 mensen te arresteren, what’s the problem? Voor mij is het een probleem dat 100.000 mensen denken dat het innemen van gronden normaal is, denkend dat zij hiermee geen misdaad begaan. Ik wil het leven van die lui bemoeilijken”.

De hervorming van de pensioenen zou volgens u verschillende regels moeten opleveren voor arbeiders en bedienden?

“Ik vind het niet eerlijk dat van beide categorieën dezelfde minimumleeftijd zou gevraagd worden om met pensioen te gaan. Ik ben daar kritisch in en denk dat het parlement hierover moet beslissen. Volgens mij moet dat gradueel gebeuren. De levensverwachting van een arbeider is verschillend van iemand die uitsluitend met zijn intellect werkt. Iemand die zijn fysiek nodig heeft om te werken, zal het niet volhouden tot zijn 65ste, zoals metselaars en atleten. Een gradueel pensioen is het ideaal. Wie ons daarover zal oriënteren is Paulo Guedes”.

Voor het volledige interview: klik hier.

Foto's: Instagram - Fabio Rodrigues Pozzebom - Agência Brasil