Leonardo-Boff

De theoloog Leonardo Boff (79 – foto) zegt in een interview (door Wellington Ramalhoso bij UOL) dat hij medelijden heeft met de verslagen presidentskandidaat Ciro Gomes die hem eerder deze week uitschold, en dat hij zijn uithaal begrijpt. Boff, goed bevriend met ex-president Lula, zegt ook dat hij Gomes beschouwt als een van de grootste leiders van het land.

In de weken voorafgaand aan de tweede kiesronde had Boff gezegd dat Gomes zich terugtrok en dat hij in de politieke vergetelheid ging terechtkomen omdat hij niet openlijk zijn steun verklaarde aan Fernando Haddad. Ciro reageerde heftig op deze uitspraak in een interview met de krant Folha en gebruikte woorden als “bosta” (lul) en “bajulador” (gatlikker) van Lula.

Leonardo Boff ontkende dat hij een vleier is van Lula en dat zijn vriendschap met de ex-president niet belet dat hij kritiek uit op hem en de PT. De overwinning van Bolsonaro beschouwt de theoloog als een gevaar voor de democratie: “We hebben een Ark van Noë nodig waar we allemaal kunnen schuilen”.

Over Ciro Gomes

“Ik beschouw Gomes als een van de grootste en onmisbare leiders van het land. Hij is belangrijk voor het behoud van de democratie en de sociale rechten. Hij bekijkt de horizon van de problemen waar wij mee geconfronteerd worden, met eigen ogen. Wat hij doet en wat hij zegt, gebeurt met passie. Die passie is niet altijd een goede raadgever. Volgens mij was dat het geval bij zijn kritiek op mijn persoon door woorden te gebruiken die niet tot eer strekken”.

“Ik zei dat hij in de politieke vergetelheid ging terechtkomen omdat hij, midden in de crisis waarbij de democratie in het gedrang komt door een opkomend fascisme dat veel schade kan toebrengen aan ons land, zich terugtrekt en ons onthoudt van een krachtige steun, dankzij zijn politiek gewicht. De wrok sprak luider en hij kroop gewoon in zijn schulp. Na zijn terugkomst was hij zelfs niet in staat om te zeggen ‘ik stem op Haddad’ en beperkte zich tot te stellen ‘ik stem voor de democratie’. Door de mogelijkheid van een blanco of nulstem zullen we nooit weten op wie hij stemde. Omwille van de liefde voor de democratie en voor het algemene welzijn, had hij zich duidelijk moeten uitspreken tegen de dreiging van een extreemrechtse regering met fascistische trekken. Dat ontbrak in zijn verklaringen”.

Over de PT, Lula en zijn kandidatuur

“Ik weet niet of dat een vergissing was. De PT hoopte dat er recht gedaan werd aan Lula en dat het gerecht zou ingaan op de oproep van de VN om hem te laten meedoen. Dat deden ze niet. Zijn kandidatuur werd geweigerd en hij mocht zelfs niet gaan stemmen. En dat komt neer op een politieke vervolging, afgezonderd en opgesloten. Bolsonaro werd in werkelijkheid verkozen dankzij een mantra tegen de corruptie en het bestaande anti-petisme in onze maatschappij. Volgens mij werden er echter corruptie methodes gebruikt, miljoenen fake news berichten en belasteringen waardoor het geweten van een groot deel van de bevolking werd aangetast. Ik ben volledig voor de strijd tegen corruptie, maar dat men begint bij de grote corruptie plegers, met name de grote bedrijven. Sinds vorig jaar tot september van dit jaar werd er volgens het ministerie van financiën een totaal van R$ 450 miljard ontdoken aan belastingen. Het totaal van de corruptie via het ‘mensalão’ en ‘petrolão’ schandaal bedraagt nauwelijks 10% van dat bedrag. Beschikkend over al deze miljarden zou er geen hervorming van het pensioenstelsel nodig zijn”.

Over de overwinning van Jair Bolsonaro

“Velen zullen vermoedelijk wenen en met heimwee terugdenken aan meer democratische tijden waar de mensen zich gelukkiger voelden. Ik ben bang voor een periode van uitroeiing, komende van boven, van groepen die betrokken zijn met het gebruik van, en handel in drugs, van uitingen van georganiseerd geweld in de periferieën van de grote steden. We zijn in een fase beland, volgens mijn oordeel, van grote uitdagingen en beproevingen, zeker voor het zwakkere deel van de bevolking, de homoseksuelen en andere minderheden, ook politieke minderheden, kleurlingen. Heel zeker ook voor vele intellectuelen en artiesten die vervolgd gaan worden, wat reeds het geval is. Volgens mij is de situatie zodanig dramatisch dat we een Ark van Noë nodig hebben om in te schuilen, waar geen onderscheid gemaakt wordt tussen diverse ideologieën en waar we kunnen ontsnappen aan de irrationaliteit en het geweld dat kan losbarsten, vertrekkende van een leider die een martelaar als Brilhante Ustra als idool heeft en die Hitler bewondert, de schepper van de uitroeiingskampen waar miljoenen mensen om het leven kwamen. De situatie verplicht ons aan zelfkritiek te doen en uit te stijgen boven de verwarring die ons in een greep houdt: hoe is het zo ver kunnen komen dat we op dit niveau van extremisme en fascisme terecht kwamen? Waarom hebben we niet meer opgelet? Waar liep het fout? Ik denk dat alle partijen zichzelf opnieuw moeten uitvinden, op ethische basis en duurzame moraal, met een vooruitstrevende democratie die zelfs de rechten van de natuur en Moeder Aarde respecteert”.

Bron

Foto: Filipe Araújo - Fotos Públicas