C-Zanin

Paulo Henrique Amorim vindt dat rechter Luís Roberto Barroso (STF en TSE) Brazilië beschaamd maakt in de ganse wereld. De journalist-presentator zegt dat in een stukje op zijn blog “Conversa Afiada” met als titel “De VN dringt aan: Lula moet kandidaat zijn!” .

Amorim (76) staat bekend als een fervente verdediger van Lula en de arbeiderspartij en laat niets na om zijn mening hieromtrent te verspreiden, behalve in het zondagavondprogramma “Domingo Espetacular” (bij de evangelische zender TV Record) dat hij wekelijks presenteert in zijn gekende stijl, met de linkerhand steevast in zijn broekzak.

Paulo-Henrique

Paulo Henrique:

“Na een bezoek aan ex-president Lula vanmorgen, maakten zijn advocaten Cristiano Zanin (foto bovenaan) en Valeska Teixeira bekend dat het comité voor de mensenrechten van de VN een nieuwe nota uitgaf, gericht aan de Braziliaanse overheid. De nota is bedoeld om het recht te verzekeren aan de ex-president om zich kandidaat te stellen als president van de republiek”.

Volgens Zanin is de nota bindend en is er geen ruimte om de aanbeveling niet te respecteren. De verdedigers van Lula zeggen dat ze de nota zullen bezorgen aan het hoogste gerechtshof STF, als een aanvulling van de beroepen die werden ingediend.

Een van die beroepen betreft een nieuw verzoek om de termijn van een eventuele plaatsvervangende kandidaat te verlengen tot 17 september. De advocaten dringen hierbij aan op een snelle beslissing van het hof. Gisterenavond werd een gelijkaardig beroep reeds afgewezen door Rosa Weber, de voorzitster van het kiestribunaal TSE. Een ander beroep, m.b.t. de onverkiesbaarheid van Lula, werd door haar doorverwezen naar het STF.

De advocaten zeggen dat het allemaal snel moet gaan omdat de kandidatuur van Lula dreigt om “levend begraven te worden”. In principe moet er ten laatste morgen, op 11 september, een vervanger aangeduid worden voor Lula. Rechter Barroso verbood inmiddels eender welke propaganda van de PT en coalitiepartijen waarin er verwezen wordt naar Lula als kandidaat. Indien de partij zich niet houdt aan het verbod, dan is het niet uitgesloten dat de propaganda van de PT gewoon verwijderd wordt uit het pakket.

Lula speelt met vuur, maar wie op de blaren moet zitten als hij zich vergist, is zijn partij. De kuiperijen van partijvoorzitster Gleisi Hoffmann vormen hierbij allesbehalve een blusapparaat.

Foto: Rovena Rosa - Agência Brasil - Reproductie TV Record