G-Hoffmann

Gleisi Hoffmann en PT-schatbewaarder Emidio de Souza, deden gisteren een poging om mee binnen te glippen, samen met Lula’s advocaten, in Curitiba, maar dat lukte niet. Fernando Haddad mocht wel op bezoek bij Lula, Gleisi en de Souza bleven buiten.

Haddad is de enige politicus die, toegevoegd aan het team advocaten, de ex-president kan bezoeken op andere dagen dan de vaste bezoekdag (eenmaal per week op donderdag). Gleisi en Emidio werden ook toegevoegd aan de ploeg van Lula’s verdedigers, maar de verantwoordelijke rechter voor de strafuitvoering van Lula, Carolina Lebbos, verbood Gleisi om op te treden als zijn advocaat, hiermee ingaande op het verzoek van het openbaar ministerie. Gleisi reageerde op het verbod en vergeleek de beslissing van de rechter met de militaire dictatuur.

Door Gleisi te verbieden om toegang te krijgen tot Lula’s cel, is het nu enkel Fernando Haddad die alle politieke overwegingen en richtlijnen van de ex-president ontvangt en concentreert, dit na het besluit van het TSE waardoor Lula’s kandidatuur officieel geweigerd werd.

Er gaan geruchten over de scheve verhouding tussen de partijvoorzitster en de man die door Lula uitgekozen werd als zijn plaatsvervanger. Gleisi voelt zich als een vis in het water tussen de partijmilitanten en maakt daar gebruik van om Haddad aan te vallen, aldus de columnist Lauro Jardim (O Globo) die zegt dat zij tot op vandaag de kandidatuur van Haddad niet aanvaardt. Eigenlijk had zij die ambitie, en is nu afgunstig op de ex-burgemeester die het vertrouwen van de big boss in de cel wist te winnen.

Ondertussen raakte vandaag bekend dat Lula bezig is met het opstellen van zijn “politiek testament”, een open brief aan de militanten en aan het Braziliaanse volk waarin hij Fernando Haddad officieel zal aanduiden als zijn plaatsvervanger. De bekendmaking zal plaatsvinden op 11 september, in Curitiba.

Gleisi omschrijft de “zwakheid” van Fernando Haddad in besloten (PT) kringen als “De man die het burgemeesterschap van São Paulo in zijn schoot geworpen kreeg en er zelfs niet eens in slaagde om de tweede kiesronde te halen bij de herverkiezing omdat hij op een schandelijke manier verslagen werd door João Doria”.

Mino-CartaMino Carta (foto), jarenlange vriend van Lula, schrijft in een artikel bij Carta Capital dat hij het niet uit zijn hoofd kan zetten dat Lula de afzetting van Dilma had kunnen voorkomen. Hij verwijst naar de brief aan Lula, geschreven door een “trouwe kameraad” (Gilberto Carvalho) waarin gewezen wordt naar het gevaar van een herhaling van wat zich afspeelde met Lula’s opvolgster. Mino Carta bevestigt zijn trouw aan Lula maar zijn artikel maakt ook duidelijk dat hij zijn twijfels heeft over de aangeduide opvolger. Hij eindigt met: “Ik vraag me af hoe de “golpistas” zullen reageren. Mijn gezond verstand zegt: we zullen zien wat we te zien krijgen”.

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil - Wikimedia Commons