Anastasia-Neves

Ooit zal iemand een boek schrijven over het bedrijf Odebrecht, de grootste aannemer van Latijns-Amerika, wellicht om uit te leggen hoe het bedrijf erin slaagde om zo groot te worden. Het antwoord kennen we nu al: door met geld te smijten, zowel naar links als naar rechts. Odebrecht kan symbool staan voor het idee dat de wereld in handen is van de grote corporaties die de touwtjes in handen hebben van de poppetjes die in de schijnwerpers staan. Dat is niet anders in Brazilië.

De federale politie vond bewijzen dat Paulo Vasconcelos, de marketeer van Aécio Neves (PSDB – foto rechts) betaald werd door Odebrecht, zonder dat hij daarvoor diensten verleende. In een eerdere getuigenis (vorige maand) vertelde zakenman José Enrique Castro Barreiro dat hij in 2009 een echt communicatieplan opstelde voor het bedrijf en daarvoor R$ 248.000 betaald kreeg, een normaal bedrag in de marketingwereld. Paulo Vasconcelos kreeg in datzelfde jaar 1,8 miljoen uitbetaald door Odebrecht, voor een gelijkaardige dienst, zeven maal meer dan Barreiro. Diens getuigenis versterkt de hypothese dat de betaling aan Vasconcelos in werkelijkheid diende om de kiescampagne van Antônio Anastasia (PSDB – foto links) in datzelfde jaar te financieren, via “caixa 2”. Anastasia was toen kandidaat gouverneur van de staat Minas Gerais. Deze beschuldiging werd eerder al geuit door Sérgio Neves, een kaderlid van Odebrecht, in het gerechtelijk akkoord dat met hem afgesloten werd. Neves zei toen dat dit gebeurde op verzoek van Aécio Neves.

De getuigenis van José Barreiro maakt deel uit van een lopend onderzoek tegen de PSDB senator, bij het hooggerechtshof STF, gebaseerd op de gerechtelijke akkoorden die afgesloten werden met diverse kaderleden van Odebrecht. Dat onderzoek wees uit dat Aécio in totaal een bedrag van 5,4 miljoen wist te verkrijgen als donatie, via “caixa 2”, in 2009 en 2010, dit naast die 1,8 miljoen, betaald aan Paulo Vasconcelos die moest dienen voor de campagne van Anastasia.

In het begin van deze maand vroegen Aécio’s advocaten om het onderzoek tegen hun client te archiveren, met als argument dat Paulo Vasconcelos wel degelijk een communicatieplan opstelde voor Odebrecht, ook al besloot het bedrijf om het plan van concurrent José Barreiro te gebruiken. Ze argumenteerden ook dat na 15 maanden onderzoek, er nog steeds geen bewijzen gevonden waren om de getuigenissen van de Odebrecht kaderleden te staven. De federale politie vroeg meer tijd omdat er nog expertises moeten uitgevoerd worden op het systeem dat door Odebrecht gebruikt werd om “propinas” (smeergelden) te betalen aan politici. Relator Gilmar Mendes zal hierover moeten beslissen.

De betaling van 1,8 miljoen zou afgesproken zijn met Benedicto Junior, een ander kaderlid van Odebrecht. Volgens getuige Sérgio Neves werd de betaling verrechtvaardigd door het indienen van een fictief contract voor het opmaken van een strategisch communicatieplan voor Odebrecht. De overeengekomen betalingswijze zou bestaan in 12 deelbetalingen van elk 150.000 reais. Die betalingen werden uitgevoerd vanaf juli 2009 tot en met juli 2010. “Die werden allemaal betaald zonder dat er enige tegenprestatie werd verleend”, aldus de getuige.

De verdedigers van Aécio Neves gaven een nota uit waarin bevestigd wordt dat “de getuigenis en de aangehechte documenten het bewijs vormen dat de diensten echt werden geleverd”, en, “geen enkele getuige die een gerechtelijk akkoord afsloot, uitte een beschuldiging tegen Aécio Neves die destijds geen enkel publiekelijk ambt bekleedde”. Ook de advocaten van Antônio Anastasia gaven een nota uit, zeggende dat “hij nooit enige illegale afspraken maakte, met niemand”.

Foto: Fotos Públicas - Igo Estrela - PSDB