Stedile-Greve-de-Fome

Zes militanten, gerecruteerd door de sociale beweging MST, begonnen vandaag een hongerstaking in de naam van ex-president Lula. De PT informeert dat de militanten opgevangen worden in het Cultureel Centrum van Brasília (CCB). Het centrum werd opgericht door de Jezuïeten in 1975 en dient als ontmoetingspunt voor aanhangers van de bevrijdingstheologie, erg populair in Latijns-Amerikaanse landen. João Pedro Stédile, leider van de landloze beweging, verklaarde dat de duur van de hongerstaking bepaald zal worden door Cármen Lúcia, de voorzitster van het hooggerechtshof STF.

“Zij werd aangeduid om de grondwet te respecteren. Er liggen twee beroepen te wachten op een oordeel – een ADC, ingediend door de PCdoB, met de vraag of een persoon kan opgesloten worden vooraleer alle mogelijke beroepen beoordeeld werden; en een tweede beroep, ingediend door de orde van advocaten, over de geldigheid van de veronderstelling dat iemand onschuldig is tot dat er een oordeel komt van de laatste mogelijke instantie. Het volstaat om deze twee kwesties voor te leggen aan het voltallige hof om een einde te maken aan de hongerstaking”, aldus Stédile, zittende naast de militanten in kwestie (foto boven).

De arbeiderspartij wil op deze manier het hooggerechtshof onder druk zetten om de bestaande regels om te keren. De kwestie van strafuitvoering na een oordeel door de rechtbank van tweede aanleg werd reeds viermaal behandeld sinds 2016. Bij de meest recente stemming werd met zes tegen vijf stemmen besloten om geen habeas corpus toe te kennen aan de ex-president.

De hongerstakers offeren zichzelf op voor een actie die Lula zelf niet wenst te ondernemen. Journalist Josias de Souza (UOL) aarzelde geen moment om de ex-president hiervoor op de korrel te nemen en verwijst naar een uitspraak van Lula in februari 2010, toen hij nog president was en op reis naar Cuba. Hij kwam er aan op de dag dat de Cubaanse dissident Orlando Zapata Tamoyo overleed na een hongerstaking van 85 dagen. Lula verklaarde: “Ik betreur het heel diep dat een mens zichzelf laat doodgaan door een hongerstaking. Ikzelf, na eigen ervaring, zou niet willen dat iemand mij vraagt om te hongerstaken uit protest. Ik zou het niet meer doen”. Na zijn terugkeer naar Brazilië zei hij het volgende: “Volgens mij mag een hongerstaking niet gebruikt worden als drukkingsmiddel voor mensenrechten, om mensen te bevrijden. Beeldt u in dat alle opgesloten criminelen in São Paulo een hongerstaking beginnen om de vrijheid te bekomen. We moeten de besluiten van de gerechtelijke instanties respecteren, en ook die van de Cubaanse regering om mensen op te sluiten in functie van de Cubaanse wetgeving, net zoals ik dat wens voor Brazilië”.

Blog Josias de Souza (Portugees)

Foto: Fotos Públicas - Lula Marques - Agência PT