Lula-dip

Het Braziliaanse internetportaal UOL meldt dat criminele kwesties van ex-president Lula het politieke scenario tot weken na de verkiezingen in onzekerheid laten. Professor en advocaat Luiz Fernando Casagrande Pereira, tevens raadgever van de arbeiderspartij PT, maakte een studie van gevallen waarin de onverkiesbaarheid van politici, veroordeeld in 2de instantie, omgekeerd werd, vlak voor de dag van “diplomação” van zij die verkozen werden.

Deze “diplomação” is een soort uitreiking van een diploma door het kiestribunaal TSE, een officiële bevestiging dat de betrokkene verkozen werd en zijn mandaat mag uitvoeren vanaf 1 januari. Dit jaar gebeurt dat op 19 december. Volgens de studie van de advocaat is het niet uitgesloten dat Lula, ook na de verkiezingen, alsnog verkiesbaar kan worden verklaard.

Minstens twee burgemeesters slaagden erin om hun situatie te laten omkeren door het STJ (Superior Tribunal de Justiça) in 2016 waardoor de effecten van hun veroordeling ongedaan werden gemaakt. Hierdoor werden ze plots terug verkiesbaar en kregen hun “diploma” uitgereikt door het TSE.

Specialisten in kiesrecht menen echter dat het zover niet zal komen. Indien Lula officieel onverkiesbaar wordt verklaard na zijn inschrijving op 15 augustus, dan rest de PT niets anders dan een alternatieve kandidaat aan te duiden, in de hoop dat de naam Lula volstaat om voldoende stemmen te transfereren naar die nieuwe kandidaat. De discussie blijft dus beperkt tot aan de eerste verkiezingsronde op 7 oktober. Wil de PT gokken op deze mogelijkheid, dan mogen ze niet overschakelen op plan B. De limiet hiervoor is 17 september.

Casagrande Pereira geeft de hoop niet op: “In werkelijkheid stond het kiestribunaal altijd toe dat onverkiesbaarheid niet in aanmerking werd genomen tot aan de dag van de ‘diplomação’.”

Hoop doet leven.

Foto: Rovena Rosa - Agência Brasil