Espolio

Er is al heel wat inkt gevloeid over de al dan niet vermeende rijkdom van ex-president Lula en zijn familie. De officiële cijfers werden nu publiek gemaakt via de “espólio”, opgemaakt door advocaten Teixeira Martins, dit met betrekking tot de erfenis die aan de erfgenamen toekomt, na het overlijden van Marisa Letícia. De erfgenamen zijn ex-president Lula en de 4 zonen: Marcos Cláudio, Fábio Luís, Sandro Luís en Luís Cláudio.

In de inventaris is er (uiteraard) geen sprake van het triplex appartement in Guarujá en de sítio in Atibaia, deze laatste toebehorend (volgens Lula) aan vrienden die hem en zijn familie permanent uitnodigden om er te verblijven, zich gedragend alsof het buitenverblijf zijn eigendom was.

De onroerende goederen in de inventaris vermelden de “valor venal” (in Nederland bekend als de WOZ-waarde) zoals wettelijk verplicht. Deze waarde is in de meeste gevallen lager dan de werkelijke marktwaarde.

Veel, of weinig? U oordeelt.

Bij het opmaken van de rekening mag niet vergeten worden dat een president sneller een patrimonium kan opbouwen met hetzelfde salaris, dit omdat zijn onkosten vergoed worden door het ambt wat hij bekleedt.

De inventaris (PDF – in het Portugees)

Bron: Chumbogordo