Passaporte

Een nieuwe en recent Datafolha onderzoek toont aan dat een meerderheid van jonge Brazilianen, tussen 16 en 24 jaar oud, naar een ander land zouden verhuizen, mocht dat kunnen. Het gaat om 62%, overeenstemmend met 19 miljoen jongeren, evenveel als het inwonersaantal van de deelstaat Minas Gerais.

Bij de leeftijdsgroep van 25 tot 34 jaar daalt de belangstelling om weg te trekken, maar bedraagt toch nog altijd 50%. Het percentage blijft dalen naarmate men ouder wordt en bereikt 24% in de leeftijdsgroep boven 60 jaar. De wens om te emigreren is groter bij hen die hogere studies volgden, en bij de categorie met een maandelijks inkomen boven 5 minimumlonen.

Afwijzend tegenover het idee van een emigratie zijn voornamelijk vrouwen (61%), laaggeschoolden (73%), mensen met een laag inkomen (64%), inwoners van het binnenland (63%), het zuiden en het noordoosten (beiden 64%).

Waar willen ze heen?

De bestemming die het vaakst opgegeven wordt is de Verenigde Staten (14%). Portugal staat op de tweede plaats met 8%. Andere voorkeurlanden in dalende volgorde: Canada, Frankrijk, Spanje, Groot Brittanië, Italië, Zwitserland, Japan, Australië en Duitsland. Jongeren zouden het liefst naar de Verenigde Staten willen verhuizen. De meest geschoolden en mensen met hogere inkomens zouden de voorkeur geven aan Portugal.

Er zijn erg veel Brazilianen met Portugese afkomst, en het zijn vooral zij die het Portugese consulaat bezoeken om het Portugese burgerschap te bekomen. Enkel in São Paulo werden er in 2016 50.000 vergunningen uitgerijkt aan Brazilianen, om in Portugal te gaan leven.

Vele ondervraagden geven de slappe economie en de dalende werkloosheid als reden op voor hun wens om weg te trekken.

Foto: Marcelo Camargo - Agência Brasil