Lula07

Minister Edson Fachin van het hooggerechtshof STF diende een aanvraag in om het verzoek tot in vrijheidstelling van ex-president Lula op het programma te plaatsen van het hof op 26 juni. Het verzoek van Lula’s verdediging zal behandeld worden door het tweede panel, bestaande uit 5 van de 11 rechters.

Het is nu aan Ricardo Lewandowski, voorzitter van dat panel, om een datum te bepalen waarop het verzoek zal geanalyseerd worden. Lula’s advokaten vragen om een effectieve schrapping van de uitvoering van de straf tot dat alle verdere mogelijkheden om in beroep te gaan, uitgeput zijn.

Indien het verzoek aanvaard wordt door het panel, dan wordt Lula vrijgelaten. Met de (mogelijk tijdelijke) opheffing van de straf door de rechtbank van tweede aanleg (TRF-4), zal Lula ook geschrapt worden op de zwarte lijst van veroordeelden, vallend onder de zogenaamde wet “Lei da Ficha Limpa” (wet van het zuiver strafblad), m.a.w. hij zou dan kunnen deelnemen aan de presidentsverkiezingen.

De vijf rechters die moeten oordelen zijn Ricardo Lewandowsky, Edson Fachin, Celso de Mello, Gilmar Mendes en Dias Toffoli. Een meerderheid van deze rechters is tegen een uitvoering van een straf na het oordeel van de rechtbank in tweede aanleg en meent dat een beklaagde alle mogelijke beroepen in vrijheid mag afwachten.

Lula’s advokaten zijn van oordeel dat de vrijlating van de ex-president geen enkel nadeel voortbrengt bij de goede gang van het proces, noch voor de Braziliaanse maatschappij, en dat dit respect zou betekenen voor het recht op vrijheid en het principe van onschuld tot dat het tegendeel bewezen is.

Indien het tot een vrijlating komt, dan is het ook meteen duidelijk wie de volgende president van Brazilië zal worden.

Foto: Fotos Públicas - Ricardo Stuckert