Lula-Moro

Advokaten zijn duur. Goede advokaten zijn peperduur. Ook in Brazilië is het mogelijk om een gratis advokaat toegewezen te krijgen, met name via 1) de Juizado Especial Cível (JEC), een orgaan dat speciaal werd opgericht om kleine processen te begeleiden, bekend als ‘pequenas causas’; 2) Defensoria Pública, voor wie zich geen advokaat kan veroorloven en 3) Atendimento de estudantes de Direito, studenten in de rechten dus die op deze manier ervaring kunnen opdoen. Om beroep te kunnen doen op deze laatste verdediging moet men aan regels voldoen zoals dicht bij de universiteit wonen waar de student les volgt, en uiteraard voldoen aan bepaalde financiële criteria, m.a.w. een laag inkomen hebben.

Ex-president Lula voldoet niet aan bovenstaande voorwaarden en zijn advokaten, laten we ervan uitgaan, zijn goede advokaten, m.a.w. peperduur. Uiteraard willen die ook betaald worden, en laat daar nu net een schoentje wringen.

Lula’s verdedigers dienden een verzoek in bij rechter Sérgio Moro om de helft van het vermogen van de ex-president te deblokkeren. Hun argumenten: 50% van het bedrag van ong. R$ 9,6 miljoen op de bankrekeningen van Lula en de opbrengsten van zijn pensioenspaargelden, horen bij de erfenis van zijn echtgenote Marisa, overleden in februari 2017. Moro weigerde op het verzoek in te gaan omdat de herkomst van het geld onvoldoende uitgeklaard werd.

In zijn weigering herinnerde hij aan de ‘despacho’ die hij richtte aan het openbaar ministerie om de blokkering van Lula’s vermogen te verrechtvaardigen. Voor de onderzoekers van het Lava Jato proces werd er “minstens een deel van Lula’s voordrachten overgefactureerd om steekpenningen wit te wassen”. Op die manier, aldus Moro, is het onmogelijk om het recht op de erfenis van Marisa Letícia in te roepen als motief voor een deblokkering.

Op het bevel van de rechter werd een totaal van R$ 606.727,12 (138.922 euro) geblokkeerd op vier verschillende bankrekeningen, dit op aanwijzing van de Centrale Bank: Banco do Brasil (R$ 397.636,09), Caixa Económica Federal (R$ 123.831,05), Bradesco (R$ 63.702,54) en Itaú (R$ 21.557,44). Daarnaast ging ook het slot op een bedrag van R$ 8,8 miljoen (2,015 miljoen euro), de opbrengst van 2 pensioenspaarplannen, eentje op naam van LILS (LILS zijn Lula’s initialen, voluit Luiz Inácio Lula da Silva Palestros e Eventos LTDA, de vennootschap die Lula oprichtte om voordrachten te geven, na zijn presidentschap), en eentje op zijn privé naam.

Het bevel tot blokkering van het vermogen werd gegeven na de veroordeling m.b.t. het triplex appartement in Guarujá. Het doel: verzekeren dat de toegebrachte schade aan Petrobras zou kunnen vergoed worden. Moro blokkeerde toen een totaalbedrag van 16 miljoen reais, inclusief voertuigen en immobiliën van de ex-president. De magistraat stond toe dat de (2) voertuigen eventueel zouden verkocht worden, maar enkel indien de opbrengst op een gerechterlijke rekening zou gestort worden.

Lula’s advokaten gaan in beroep tegen de weigering van Moro om een deel van het geld vrij te geven. Zij gaan niet akkoord met het besluit dat de voordrachten van de ex-president overgefactureerd werden. Zij zeggen ook dat de blokkering de overleving van Marisa’s erfgenamen in het gedrang brengt. Tenslotte argumenteren ze dat er geld ontbreekt om de verdediging van de ex-president te garanderen in de 8 aanklachten die tegen hem lopen, en dat betekent volgens hen een inbreuk op het recht van verdediging.

Foto: resumendelsur.com