Sindicato

Het ministerie van arbeid besloot deze week om alle aanvragen, analyses en publicaties van goedgekeurde registraties van vakbonden in het staatsblad te schrappen gedurende 30 dagen. Die termijn kan nog verlengd worden.

De maatregel kwam er nadat de federale politie een operatie opstartte om frauduleuze registraties van nieuwe syndicaten, bekomen door de hulp van politici, te onderzoeken. De kabinetten van volksvertegenwoordigers Jovair Arantes (PTB), Wilson Filho (PTB) en Paulo Pereira da Silva (SD) werden reeds bedeeld met een bevel tot huizoeking en in beslagneming. De deputados ontkennen (uiteraard) dat zij zouden deelgenomen hebben aan het schema. Ook de voorzitter van de PTB, Roberto Jefferson (jawel, die van het mensalão schandaal) wordt genoemd in de affaire.

De waarde van een “carta sindical”, een soort geboortebewijs van het syndicaat, bedraagt op de “markt” tussen R$ 200.000 en R$ 4 miljoen. Leonardo Arantes, neef van deputado Jovair Arantes en nr. 2 op het ministerie van arbeid, werd ontslagen. Hij wordt ervan beschuldigd om cartas sindicais te ‘verkopen’ voor bovenvermelde prijzen.

Een sindicaat oprichten is een lucratief handeltje, afgaande op het grote aantal in Brazilië. Gemiddeld kwamen er jaarlijks zowat 250 vakbonden bij waardoor er nu al meer dan 16.000 bestaan. Twee op drie van die nieuwe sindicaten behartigen de belangen van eender welk type arbeider/bediende, de derde is telkens een patronale vakbond. In de praktijk is er in Brazilië 1 syndicaat voor elke 5.000 werknemers, een gemiddelde dat sterk uitstijgt dan dat van buurland Argentinië (1 syndicaat per 320.000 werknemers) of het Verenigd Koningrijk (1 vakbond per 230.000 werknemers). Er bestaat zelfs een “Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Sindicais”, m.a.w. een vakbond die de belangen van werknemers van vakbonden behartigt. De bond “Sindicato das Indústrias de Camisas para Homens e Roupas Brancas de Confecção e Chapéus de Senhoras do Município do Rio de Janeiro” (nou!) verdedigt de belangen van een handvol werknemers in de ‘textielsector’. Er bestond ook een vakbond voor producenten van wandelstokken en regenschermen in São Paulo: “Sindicato da Indústria de Guarda Chuvas e Bengalas de São Paulo”. Die laatste werd inmiddels gesloten wegens gebrek aan leden.

De enorme groei van het aantal vakbonden vond vooral plaats tijdens de regeringen onder de PT. Op dit moment bestaan er officiëel 16.634, allemaal genietend van een totaal van 3,5 miljard aan syndicale belastingen, subsidies e.d. meer, zonder verantwoordelijkheid te moeten afleggen tegenover de controle organen van de overheid over hun uitgaves. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten zijn er 191 vakbonden.

Foto: Tomaz Silva - Agência Brasil