Aecio-Neves-03

Het Supremo Tribunal Federal gaat vandaag beslissen over het lot van senator Aécio Neves (PSDB), beschuldigd van corruptie en gerechterlijke obstructie. Het besluit tot een vervolging zal genomen worden door de vijf ministers van de eerste afdeling van het STF: Marco Aurélio Mello (de relator van deze zaak), Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes en Rosa Weber. Dit vijftal staat bekend als hardliners. Aécio werd vorig jaar beschuldigd door het openbaar ministerie omdat hij Joesley Batista, president van het vleesbedrijf JBS om smeergeld vroeg (R$ 2 miljoen) in ruil voor politieke gunsten, ook omdat hij zou gepoogd hebben om het gerecht tegen te werken in het Lava Jato onderzoek. De sessie van het STF begint om 14u en zal niet rechtstreeks te volgen zijn op het scherm.

Aécio Neves plaatste gisteren een artikel in de krant Folha de São Paulo waarin hij zich probeert te verdedigen. Hij schreef: “Ik word beschuldigd voor passieve corruptie, een misdaad waarbij men er van uit gaat dat een ambtenaar of politicus geld aanneemt in ruil voor een wederdienst. Dat is niet zo in mijn geval. De procureur-generaal van de republiek maakte duidelijk dat er bij mij geen sprake was van een wederdienst”.

Bij een onderzoek naar het plegen van corruptie nemen de rechters echter aan dat een belofte tot een wederdienst volstaat om aan te nemen dat de beklaagde een corrupte handeling uitvoerde.

Rechter Sergio Moro verklaarde dit tijdens een toespraak in de Harvard universiteit, in de Verenigde Staten. Hij maakte hierbij een cinematografische vergelijking met de film The Godfather waarbij hij de stelling van senator Neves onderuit haalde en uitlegde hoe witteboordcriminelen tewerk gaan in Brazilië. De rechter haalde de scene aan waarin het karakter Amerigo Bonasera aan Vito Corleone vraagt om de gepleegde agressie op zijn dochter te wreken. Bonasera vraagt hierbij aan de chef van de mafia of hij iets in de plaats wenst. Corleone antwoordt hierop: “Nu niet, maar op een dag kan ik je vragen om een wederdienst”. Moro legde uit dat sommige onderzoeken bij ambtenaren of politici een corruptieschema kunnen blootleggen, ook al wordt er niet meteen een wederdienst vastgesteld. Hij haalde daarbij een citaat aan uit een veroordeling door het gerecht van de Verenigde Staten die hij “interressant” vond. De tekst: “Het volstaat dat de beschuldigde ambtenaar/politicus begrijpt dat er van hem of haar verwacht wordt dat er ooit gunsten moeten toegekend worden indien de kans daartoe geboden wordt”.

In haar beschuldiging tegen Neves zei de openbare aanklaagster Raquel Dodge dat hij via derden, onrechtmatige betalingen aanvaardde, “niet omwille van liefdadigheid of eender welke andere reden, aangehaald door de verdediging”, maar “omdat hij erop voorbereid was om een passende wederdienst te leveren, op het gepaste moment”.

In het gesprek tussen Aécio Neves en zakenman Joesley Batista, stiekem opgenomen door deze laatste en later overhandigd aan het openbaar ministerie, zei de senator dat hij niet kon ingaan op het verzoek van Batista om Aldemir Bendine (voormalige directeur van de Banco do Brasil en Petrobras, eveneens betrokken in het Lava Jato onderzoek) aan te wijzen als president van het mijnbedrijf Vale do Rio Doce, dit omdat hij al iemand anders had aangeduid. Hij zei erbij dat hij wel een directiezetel kon aanbieden bij eender welk ander bedrijf, dit opdat Batista hierover zou kunnen nadenken. Het gaat hier om het gesprek waarin de senator 2 miljoen reais vroeg aan Joesley Batista. Beiden hadden het over de wijze waarop het geld zou bezorgd worden, in cash. Aécio Neves zei hierbij op een gegeven moment dat de bezorger “iemand moest zijn die kon omgebracht worden vooraleer een gerechterlijk akkoord af te sluiten (om alles op te biechten)”.

Operatie Patmos

De bezorging van het geld werd gefilmd door de federale politie in het kader van de zogenaamde operatie Patmos (een onderdeel van het Lava Jato onderzoek waar ook president Michel Temer deel van uitmaakt). Later bleek dat de 2 miljoen reais gestort werden op de rekening van Zeze Perella (MDB). Op 18 mei van vorig jaar werd er een gerechterlijk akkoord afgesloten met Joesley Batista, gehomologeerd door minister Edson Fachin van het STF. Andrea Neves, zus van de senator, werd gearresteerd, alsmede Frederico Pacheco de Medeiros, een neef van de senator. Aécio Neves werd (tweemaal) afgezet uit zijn ambt maar uiteindelijk, op 26 oktober van vorig jaar, werd de afzetting geannuleerd via een stemming in de senaat, met 44 stemmen tegen, en 26 voor het behoud van de afzetting.

Het ganse verhaal bevestigt nog maar eens dat corruptie niet enkel op de rug van Lula en de PT kan geworpen worden. Aécio Neves, kleinzoon van president Tancredo Neves (1910-1985), ooit nog presidentskandidaat (tegen Dilma Rousseff, een duel dat hij verloor), liep ernstige politieke schade op en zal, zelfs als hij niet veroordeeld wordt, ernstig moeten knokken voor een eventuele herverkiezing en mogelijk zelfs erg tevreden mogen zijn met een zetel als deputado i.p.v. senator. Neves zal bij een mogelijke kiescampagne trouwens opnieuw geconfronteerd worden met Dilma die zich kandidaat wil stellen als senator voor de staat Minas Gerais. Het kan verkeren.

Foto: Wilson Dias - Agência Brasil