Excercito

Reserve generaal Luiz Gonzaga Schroeder Lessa zei tegen de krant Estado dat het STF (Supremo Tribunal Federal) het geweld in Brazilië zou aanwakkeren indien het hof morgen een uitspraak zou doen in het voordeel van ex-president Lula, de “broederstrijd bevorderend i.p.v. verzachtend”. Lessa ging nog een stap verder, zeggend dat indien het hof zou toestaan dat Lula zich kandidaat stelt en zou verkozen worden, dat er geen enkel ander alternatief meer rest dan een militaire interventie.

Lessa: “Indien men de wet op die manier verscheurt, dan twijfel ik niet meer aan een gewapende reactie. Het is de plicht van de strijdkrachten om de orde te bewaren. Maar ik denk niet dat het zo ver zal komen”, aldus de generaal.

De verklaringen van de generaal passen in een rij van soortgelijke uitlatingen van collega’s in de reserve van het Braziliaanse leger die zich uitspraken tegen het toestaan van een habeas corpus voor de ex-president, veroordeeld in 2de instantie voor corruptie.

Generaal Paulo Chagas, tevens pré-kandidaat voor de regering van het federaal district (Brasília): “Ons belangrijkste doel is het voorkomen van veranderingen in de wetgeving en het opsluiten van een bendeleider die reeds veroordeeld werd tot meer dan 12 jaren gevangenisstraf en nog steeds vrij rondloopt en het land afdweilt waarbij hij dit alles in het belachelijke trekt, leugens vertelt, haat predikt en de klassestrijd aanwakkert”.

Generaal Lessa sprak al eerder dergelijke woorden, in een interview bij radio Bandeirantes in Porto Alegre. Hij voorspelde er dat de confrontatie niet vredelievend zou verlopen: “Daar komt bloedvergieten van, daar zijn wij spijtig genoeg bezorgd om. Wat men op dit moment wenst, is afwijken van onze wetten en aan politiek doen in het hoogste gerechtshof van Brazilië”.

Lessa was bevelhebber van het Braziliaanse leger in het oosten van het land, en in het Amazone gebied. Hij was ook voorzitter van de club van militairen: “Ik zie generaal Villas Boas (de huidige bevelhebber van het leger) erg bezorgd met de huidige toestand, een oplossing via democratische weg verdedigend, via de grondwet. Een interventie van de strijdkrachten zou zeker bloedvergieten opleveren, meer dan de 60.000 jaarlijkse slachtoffers van het geweld van de misdaad. Immers, hier zou het gaan om de belangen van globalisten, om politieke en ideologische belangen, het cijfer van de slachtoffers van de georganiseerde misdaad aanzienlijk verhogend”.

Het leger gaf een officiële mededeling uit, stellend dat de verklaringen van generaal Lessa uitsluitend zijn persoonlijke mening weergeven: “Het Braziliaanse leger baseert zijn acties uitsluitend op wettelijke parameters, opgelegd door de federale grondwet en vastgelegde normen”. Het STF reageerde niet op de uitlatingen van de reservegeneraal.

Foto: Tânia Rêgo - Agência Brasil