ANS

Alsof Brazilië nog niet genoeg geplaagd wordt door corruptie politici, torenhoge belastingen, gebrek aan publieke veiligheid, deftige en betaalbare scholing, is er ook (en vooral) een gezondheidszorg die deze omschrijving niet verdient, behalve voor hen die het zich kunnen veroorloven om er voor af te dokken, of nog jong genoeg zijn om zonder problemen te kunnen genieten van een collectieve gezondheidsverzekering via hun werkgever.

Het is de plicht van het officiële orgaan ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) om op te treden in het belang van de Braziliaanse bevolking, in de sector ziekteverzekeringen. In de praktijk komt het er op neer dat ANS eerder de goede en duurzame werking van de verzekeringsmaatschappijen wil versterken. Het orgaan doet hoegenaamd niets aan de misbruiken van de aanbieders van een “plano de saúde”, komt niet tussen in de prijsverhogingen van de collectieve ziekteverzekeringen van bedrijven en overheidsinstellingen, vrijwel de enige die beschikbaar zijn op de Braziliaanse markt.

ANS komt ook niet tussen wanneer de verzekeringsmaatschappijen het statuut van de ouderen niet respecteert. De wet zegt dat de prijzen van de verzekeringen voor ouderen vanaf 60 jaar niet mogen verhoogd worden. Sommige maatschappijen durven het aan om de prijzen met 100 % te verhogen bij de 59ste verjaardag van de verzekerde, aldus de wet omzeilend.

Idec (Instituto de Defesa do Consumidor, de Braziliaanse consumentenbond) wijst op een gemiddelde prijsverhoging van 73,3 % bij de collectieve verzekeringen zonder dat ANS daar een vinger tussen steekt. ANS bekommert zich enkel om individuele verzekeringen en die zijn zo goed als uitgestorven. Zij die er nog van “genieten” kregen eveneens een verhoging van de prijzen voorgeschoteld, gemiddeld 13,5 %. Detail: de inflatie bedraagt nu nauwelijks 3 % op jaarbasis.