Pasadena

Pasadena Refining System Inc. (PRSI) is een raffinaderij gevestigd in Pasadena (Texas). De raffinaderij is eigendom van het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras. De Belgische Transcor Astra Group kocht de raffinaderij (toen nog Crown Refinery) van de vroegere onderneming Crown Central LLC in 2005 voor 42,5 miljoen dollar en verkocht de eerste helft in 2006 aan Petrobras America Inc (PAI) voor 360 miljoen dollar. De andere helft werd ook verkocht aan Petrobras in 2012 voor 821 miljoen dollar. In 2014 werd in Brazilië een parlementaire onderzoekscommissie opgericht om de aankoop van Petrobras te onderzoeken.

Het tribunaal van het Braziliaanse rekenhof TCU (Tribunal de Contas da União) blokkeerde vandaag de bezittingen van ex-president Dilma Rousseff wegens haar (mede)verantwoordelijkheid voor de aankoop van de raffinaderij. Naast Rousseff kregen ook de andere 5 ex-leden van de raad van bestuur van Petrobras dezelfde maatregel opgelegd. Onder hen: ex-minister Antonio Palocci en ex-president van de staatsreus José Sérgio Gabrielli. Allemaal kunnen ze nog in beroep gaan tegen het besluit van het TCU, zowel bij hen als bij het gerecht. De maatregel van blokkering geldt met onmiddellijke ingang maar kan pas effectief uitgevoerd worden nadat het TCU rapporten ontvangt met een beschrijving van de bezittingen.

De waarde van de blokkering is solidair, wat wil zeggen dat de bezittingen van alle betrokkenen voor hen onbeschikbaar blijven tot dat de totale som van US$ 580 miljoen bereikt wordt. De blokkering blijft van kracht tot als er een definitieve uitspraak is, een veroordeling of een vrijspraak.

Alle betrokkenen waren lid van de raad van bestuur van Petrobras ten tijde van de aankoop, in 2006. Dilma Rousseff was toen stafchef in de regering Lula. Het betaalde bedrag, US$ 360 miljoen voor 50 % van het totaal, was veel hoger dan de US$ 42,5 miljoen die het Belgische Astra Oil een jaar voordien betaalde voor de raffinaderij. In 2012 werd Petrobras (contractueel) verplicht tot aankoop van de overige 50 %. Volgens het rekenhof besteedde de Braziliaanse staatsreus in totaal US$ 1,2 miljard aan de (verouderde en verroeste) raffinaderij.

Eerder dit jaar (in augustus) werden José Sérgio Gabrielli en ex-directeur van de internationale afdeling van Petrobras, Nestor Cerveró, al veroordeeld door het TCU voor hun betrokkenheid in de afronding van de aankoop in 2012. Beiden moeten een schadevergoeding betalen aan Petrobras van US$ 79,9 miljoen, plus een boete van 10 miljoen reais, elk. Daarbovenop mogen beiden geen openbare functie meer bekleden voor een periode van 8 jaren.

Foto: Roy Luck via Flickr Creative Commons