Het besluit van 5 ministers/rechters van het STF om senator Aécio Neves te ontheffen van zijn functie, heeft een ernstige crisis veroorzaakt tussen de gerechterlijke en wetgevende machten, in dit geval tussen het opperste gerechtshof en de senaat. De rechters namen deze beslissing, inclusief het indienen van zijn paspoort en een soort huisarrest waarbij de senator ’s nachts zijn huis niet mag verlaten, naar aanleiding van de zogenaamde operatie Patmos, een onderzoek na de bekentenissen van de broers Wesley en Joesley Batista, van de vleesgigant JBS. Deze namen stiekem een gesprek op met de senator waarin hij 2 miljoen reais vroeg aan Joesley, een bedrag dat zou gebruikt worden voor zijn verdediging in het kader van het Lava Jato onderzoek waarin ook zijn naam vernoemd wordt door een kaderlid van het bedrijf Odebrecht. De ganse operatie, de ontvangst van het geld, werd gefilmd door de federale politie. Het geld werd uiteindelijk op een rekening gestort van een bedrijf van senator Zeze Perella (PMDB). Dat gebeurde allemaal eerder dit jaar, meer bepaald in de maand mei. Aécio werd toen voor het eerst ontzet uit zijn functie door rechter Edson Fachin van het STF.

De bevestiging van de 5 rechters veroorzaakte ongenoegen in de senaat, niet in het minst uit angst voor een soort domino-effect: “Wat met Aécio vandaag gebeurt, kan mij morgen overkomen”. Zelfs de arbeiderspartij PT steunde plots de aartsrivaal. Dit leidde gisteren tot een verzoek in de senaat om een algemene stemming uit te roepen waarin de senatoren zich moeten uitspreken over de geldigheid van de beslissing van het STF. Het verzoek werd goedgekeurd en de stemming zal volgende week dinsdag plaatsvinden. Hiermee komt de bal weer in het kamp van het opperste gerechtshof terecht waardoor het ganse team (11 rechters) o.l.v. voorzitster Cármen Lúcia zich zal kunnen uitspreken over de beslissing van hun 5 collega’s. Die uitspraak zal definitief een komaf moeten maken over wie nu feitelijk beslist over de verwijdering uit het ambt van een senator of volksvertegenwoordiger. In de senaat heerst alvast het gevoel dat deze stemming een andere uitslag zal kennen als die van de “Primeira Turma” (de 5 rechters in kwestie).