Temer’s hete aardappel

Temer-Bolsonaro

Het ontbreekt niet aan motieven opdat aftredende president Michel Temer zijn veto zou stellen tegenover de lichtjes absurde salarisverhoging in de gerechtelijke wereld, te beginnen met de excellenties in toga van het STF en zich uitbreidend als een lawine naar diverse andere publieke instanties, een lawine die tot 6 miljard kan kosten aan de Braziliaanse belastingbetaler in 2019. Lees verder

Welles nietes

Sitio

De eerste ontmoeting tussen ex-president Lula en plaatsvervangende rechter Gabriela Hardt (die het Lava Jato proces voorlopig overneemt van Sérgio Moro nadat deze aanvaarde om minister van justitie te worden in de nieuwe regering van Jair Bolsonaro), werd gekenmerkt door momenten van spanning, aanvallen en onderbrekingen. Lees verder

Cuba stopt programma “Mais Médicos”

M-Medico

De Cubaanse regering meldt vandaag dat ze zich gaan terugtrekken uit het programma “Mais Médicos” na vijf jaren werking, dit omwille van de “bedreigende en negatieve taal” van de verkozen president Jair Bolsonaro. Voor Havana zijn de aangekondigde wijzigingen in het programma onaanvaardbaar. De Braziliaanse regering en andere betrokkenen zouden reeds ingelicht zijn over het besluit dat inhoudt dat de duizenden Cubaanse artsen, werkzaam in Brazilië, moeten terugkeren naar hun land. Lees verder

Dirceu: Bolsonaro staat sterk met een brede sociale basis

Dirceu-Jose

Na de ontboezemingen van notabele PT-figuren als Gilberto Carvalho en Aloizio Mercadante, was het nu de beurt aan José Dirceu om zelfkritiek te geven. Mocht die zelfkritiek er eerder gekomen zijn, dan had het misschien anders kunnen aflopen voor de partij die Brazilië meer dan een decennium lang in handen had. De koppigheid van o.m. partijvoorzitster Gleisi Hoffmann, en niet in het minst die van de grote roerganger Luiz Inácio Lula da Silva hebben dat verhinderd, met de gekende gevolgen. Dat die gevolgen zich nog lang kunnen uitstrekken in de komende jaren, wordt nu ook toegegeven door Dirceu. Lees verder

Het kan me niets schelen

Eunicio-Oliveira-Moer

Het besluit van de Senaat omtrent de goedkeuring van de salarisverhoging voor de ministers van het STF, blijft nijdige reacties uitlokken, niet in het minst in de richting van de afscheidnemende Senaatsvoorzitter Eunício Oliveira die de stemming mogelijk maakte. Een online campagne tegen de verhoging die een ernstige impact heeft door de verhoging van het plafond van de publieke functionaliteit, en de automatisch daaraan gekoppelde verhogingen voor rechters, procurators en parlementairen, werd reeds meer dan twee miljoen keer ondertekend. Het initiatief komt van de partij Novo die ook een petitie indiende bij president Michel Temer opdat hij zijn veto zou stellen. Lees verder